…
27 Eylül 2019, Cuma

Erişilebilirlik Standartları Rehberde Toplanacak


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliğince finanse edilen, AB IPA programı çerçevesinde 2 yıl sürecek olan; "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişebilirliği Projesi"nin kapanış çalıştayında; erişilebilirlik standartlarının rehberde toplanacağını belirtti.

Erişilebilirliğin engellilerin hayatını etkileyen konuların başında geldiğini vurgulayan Bakan SELÇUK, konu ile ilgili bütün ayrıntıların iyi değerlendirilmesi ve bu problemin öncelikler arasına alınması gerektiğini dile getirdi.

"Engelliler İçin 7 Milyar Liraya Yakın Ödeme Yaptık"

Erişilebilirlikle ilgili her türlü birikim, kurum ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanılmasının önemine dikkati çeken SELÇUK, şunları söyledi:

"Konuyu her şeyden önce engellilerin temel haklan açısından önemsemek zorundayız. Engelliler için gerçek anlamda fırsat eşitliğinin sağlanması, bu fırsatlara erişimin önündeki engelleri kaldırmamızla mümkün olacak. Ulaşımda erişilebilirlik ise çalışma hayatından sağlığa, eğitimden gündelik hayattaki diğer ihtiyaçlara kadar birçok alanı ilgilendiriyor.

Diğer taraftan, ulaşımda erişilebilirliğin iyileştirilmesi, engelli turizminin gelişmesine de önemli katkı yapacak. 2007'de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülkelerden biriyiz.

2010 Anayasa Referandumunda engelliler için 'pozitif ayrımcılık' ilkesini getirerek engellilerin hayatında büyük kolaylıklar ve iyileşmeler sağladık. Bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007'de başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında 2018'de yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için 7 milyar liraya yakın ödeme yaptık.

Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. 351 bakım merkezinde 26 bini aşkın engellimize hizmet sunuyoruz."

Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Komisyonları Oluşturduk

"Çalışmalarımızı bugün de çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Erişilebilirlikle ilgili uygulamaların önünü açabilmek için öncelikle sağlam bir yasal zemine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Engelliler Hakkında Kanun, bu anlamda milat olmuştur. Söz konusu kanunla kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlara, umuma açık hizmet veren her türlü bina ve açık alam erişilebilir hale getirme sorumluluğu verildi.

Ayrıca, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile şehirlerarası servis ve turizm taşımacılığında da erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bunun devamında ise erişilebilirlik uygulamalarının denetlenmesine yönelik ihtiyaç hâsıl oldu.

 2012'de Engelliler Hakkında Kanun'daki önemli bir değişiklikle ilk defa erişilebilirlik konusunda denetleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Valiliklerimiz bünyesinde, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları oluşturduk. İzleme ve denetlemeyi vatandaşlarımızın başvurularını da kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Böylece denetimlerde erişilebilir olduğu tespit edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına 'Erişilebilirlik Belgesi' veriyoruz."

 Millet Bahçelerinde Erişilebilirlik İçin İş Birliği Yapıyoruz

"Erişilebilirlik standartlarını kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla çizim, animasyon gibi görsellerle de desteklenen bir rehber hazırlığı yapıyoruz. Bu yılsonunda yayımlayacağımız rehber, özellikle planlama ve tasarım aşamasından mimar ve mühendislere yol gösterecek. Hatta üniversitelerde kaynak kitap olarak da kullanılabilecek. Bakanlığımızca yürütülen önemli standart belirleme çalışmalarından bir diğeri de 'Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik Rehberi’dir. Bu rehberde diğer ülkelere de örnek teşkil edecek şekilde çocuklar için gerekli erişilebilirlik ölçü ve standartlarına yer veriyoruz.

 Bunun yanı sıra, Bakanlığımızın talepleri doğrultusunda 2017 ve 2019 yılında İmar Mevzuatına giren düzenlemelerle henüz inşaat aşamasında erişilebilirliğin sağlanması konusunda uygulamayı güçlendirici yeni adımlar atıldı. Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı 180 Günlük Eylem Planında yer alan ve bu yılsonuna erişime açmayı planladığımız Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM), bu anlamda sürece yeni bir ivme kazandıracak.

Bakanlığımız web sayfası üzerinden, isteyen herkes bu modülde yer alan soruları cevaplayarak, bir binanın erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenleri rapor olarak temin edebilecek. Bunun dışında, Millet Bahçelerinde ve milli parklarda erişilebilirliğin sağlanması amacıyla paydaşlarla işbirliği çalışmaları yapıyoruz."