…
21 Kasım 2018, Çarşamba

EYHGM Dr Orhan KOÇ Başkanlığında Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı


“Otizm Spektrum
Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı 2016/2019” kapsamında, 21
Kasım 2018’de Ankara 75. Yıl Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde, Otizm Eylem
Planı İzleme Ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı, ilgili kurumların genel müdür
ve başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin geniş katılımlarıyla;
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç başkanlığında
gerçekleştirildi. Toplantıya Otizm
Eylem Planının partner/paydaş kuruluşlarından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Özel
rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Sağlık Bakanlığı’ndan
Halk Sağlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Esra Alataş, Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığından Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Sibel İrkey katıldı.Toplantının
açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan KOÇ; “Tüm engel gruplarında olduğu gibi
otizmde de en önemli aşamanın erken tanı” olduğunu belirtti. OSB’li her çocuğun
birbirinden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle uygun tedavi yaklaşımının
seçilmesinde erken tanının önemine değindi. Otizmde erken tanı ve empatik
duyarlılığın çok önemli olduğunu belirtti “Otistik bireylerin özbakım
yeteneğini kazanmaları için paydaş kurumlarla müşterek oluşturulan eylem planı,
etkin şekilde ve koordinasyonla yürütülüyor” dedi. EYHGM Dr. Orhan Koç, otizm
spektrum bozukluğunun hükümetin, bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının
ele aldığı bir konu olduğunun altını çizdi.  Dr. Koç,  “EYHGM olarak ve paydaş kuruluşlarla birlikte otizm
spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin eğitimi ve toplumsal farkındalığının
oluşturulması için panel konferans çalıştay ve semineler düzenledik. OSB olan
bireylerin ve ailelerinin sosyal güvenlik sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden
etkin biçimde yararlanmalarını ve toplumsal yaşama katılmalarını sağladık. OSB
konusunda farkındalık düzeyinin artırılması ile OSB olan bireylere yönelik
sağlık eğitim ve destek hizmetlerinin sağlanması için kurumlar arası
işbirliğini güçlendirdik. OSB olan istihdamlarının bireylerin sağlanması ve
çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirdik.” dedi. Koç,
"Engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinde otizmle ilgili özel merkezlerin
açılması ve bunların yaygınlaştırılması bizim en önemli önceliklerimizden biri.
Zaten orta vadeli planımızda sayısal değerlerle de vadettiğimiz ama henüz ciddi
anlamda gerçekleştiremediğimiz hizmet. Yakın zaman içerisinde gündüzlü bakım
merkezlerimizi artıracağız." dedi.Otizm ile ilgili
ihtisaslaşmış kurumsal bakım merkezlerinin sayısını ve kapasitelerini artırmak
için çalıştıklarını anlatan Koç, erken tanının önemine değindi. Bu anlamda
gelişmeler kaydedildiğini anlatan Koç, eylem planının 2019'da tamamlanacağını
ancak bunu devam ettirmek istediklerini dile getirdi. Ailelerin hayatlarını
otizmli çocuklarına adadığını, annelere yönelik erken emeklilik hakkı
tanındığını vurgulayan Koç; Otizm tanısı olan çocukların korumalı iş yerlerinde
istihdamını önceleyen mevzuatın bulunduğunu hatırlattı ve bunun
yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini, kendi işini kurabilecek durumdakilere de
İŞKUR'un desteğinin olduğunu ifade etti.Otizm Eylem Planı
İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı’nda söz alan Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili:
"Otizmde farkındalığın sürekliliğinin olması lazım. Erken teşhis, erken
yönlendirme ve kaynaştırma eğitimlerinin artması gerekiyor" dedi. Bilgili;
“- "Ortak bir gayret içinde olmalıyız. Otizm eylem planını Milli Eğitim
Bakanlığı olarak takipçisiyiz. İyi bir koordinasyon yapabilirsek, otizm eylem
planını gerçekleştirmede ciddi neticeler elde edebiliriz. Bu konuda eğitime
erişimde hiç bir engel olmaması gerekir. Bütün engelleri kaldırmalıyız. Otizmde
farkındalığın sürekliliğinin olması lazım. Erken teşhis, erken yönlendirme ve
kaynaştırma eğitimlerinin artması gerekiyor." diye konuştu.Toplantıda
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Esra Alataş,
Sağlık Bakanlığının Otizm Eylem Planı kapsamında sorumlu olduğu eksenlerde
gerçekleştirdiği, yürüttüğü ve planladığı çalışmalara ilişkin bilgi
paylaşımında bulundu. OSB’li bireylere sunulan sağlık
hizmetlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, bu kapsamda engelli
bireylere sunulan haklardan yararlanmak açısından engelli sağlık kurulu raporu
düzenlendiğini, engelli bireylere yönelik hakların kullanılmasında bu rapor
resmi belge niteliği taşıdığını belirtti.Otizm Spektrum
Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme
Kurulu Toplantısı’nda, tespit edilen sorunların giderilmesine yönelik
kararların acilen alınması, özet raporların ilgili kurumlar arasında paylaşılmasının
önemine değinildi. Alt grupların hızlıca çalışarak faaliyet raporlarını
tamamlaması, en kısa zamanda İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı’nın
yeniden yapılması kararlaştırıldı.