…
27 Şubat 2019, Çarşamba

I.Yaşlılık Şurası Komisyon Çalışmaları Tamamlandı


Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen I.Yaşlılık Şurası’nda oturumların tamamlanmasının ardından komisyonlar toplandı.İki gün boyunca süren komisyonlarda 222 üye çalıştı. 6 başlıkta 7 oturum düzenlendi. Komisyonlar Aktif Yaşlanma-Sağlıklı Yaşam, Aktif Yaşlanma-Toplumsal Hayata Katılım, Bakım Ekonomisi, Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi, Yerel Dostu Kentler ve Yerel Yönetimler, Yaşlı Hakları, Yaşlılık Ekonomisi konularını ele aldı. Komisyonların çalışmalarını tamamlamalarının ardından son şekli verilecek I. Yaşlılık Şurası Sonuç Bildirgesi de hazırlanıyor. Aktif Yaşlanma Komisyonu İki Grup Halinde Sağlıklı Yaşam ve Toplumsal Hayata Katılım Başlıklarını ÇalıştıAktif Yaşlanma Komisyonu:  İki ayrı gruba ayrıldı ve iki ayrı başlık çalışıldıa)Sağlıklı Yaşam: Öncelikle Yaşlılıkta sık görülen kronik hastalıkların önlenmesi, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, yaşlıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için gereken çalışmaların yapılması, Aktif yaşlanma için psiko-sosyal iyilik halinin geliştirilmesi ile beslenme ve fiziksel aktiviteyi kapsayan davranışların kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, Yaşlılık döneminde sağlıklı yaşamayı engelleyen bio-psiko-sosyal durum(lar) ya da engelliliğin önlenmesine yönelik eylemlerin belirlenmesi ve gerekli mevzuat çalışmalarının oluşturulmasını önermiştir. b)Toplumsal Hayata Katılım: Yaşlıların toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması için gönüllülük, sosyal içerme, sivil topluma katılım konularında gerekli tedbirlerin alınması için sorunların tespitine ve politikalara yönelik araştırmaların yapılması, yaşlıların bağımsız yaşamlarının desteklenmesi için yaşam boyu öğrenme fırsatlarının oluşturulması, böylece aktif yaşlanmanın desteklenmesi, yaşlıların toplumsal hayata daha etkin katılabilmeleri için dijital uygulamaların yaygınlaştırılması, kamuya açık alanların erişilebilir hale getirilmesi, kuşaklararası dayanışmanın desteklenmesi için faaliyetlerin planlanması, yaşlıların yeni teknolojilere uyumunu sağlamak için dijital yetkinliklerini geliştirebilecek faaliyetlerin planlanması, yaşlıların toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi için sosyal, kültürel, psikolojik, maddi ve manevi iyilik hallerinin korunmasının sağlanması önerilmiştir. Bakım Ekonomisi Komisyonu Sosyal Bakımda Planlamaya ve Bakım Hizmetlerinin Sürdürülebilir Olmasına Dikkat ÇektiBakım Ekonomisi Komisyonu:Bakım Ekonomisi komisyonu çalışması sonucunda Toplumumuzun sosyal, kültürel, ekonomik şartları göz önünde bulundurularak; en uygun finans modeli ile bakım güvence sistemi çalışmalarının yapılması, Bakım güvence sistemi kapsamında sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve uzun süreli bakım hizmet sunumunun sürdürülebilirliğinin sağlanması önerileri belirlendi. Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi Komisyonu Rehabilitasyon Turizminin Geliştirilmesi Ve Yaşlı Bakımı Teknolojilerinin Kullanılmasında YoğunlaştıYaşlı Bakım Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi Komisyonu:Uzun süreli bakım hizmetlerinden yararlanma kriterleri belirlenmesi, (günlük yaşam aktivitelerine dayalı bakıma muhtaçlık/ihtiyaçlık tanımı, evde ve kurumsal bakım hizmetlerine yönlendirilmesi vb.), bakım hizmetleri standartlarının sunulan hizmetin niteliğine göre ödeme ile ilişkilendirilmesi, bakım hizmetleri sunumunda çalışmakta olan personelin nitelik ve nicelik olarak yeterliliğinin artırılması, yaşlısına bakım veren ailelere psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, evde bakım hizmetlerinde yaşlı bakımı teknolojilerinin kullanılması için yerli ve milli teknolojilerinin sektörel gelişimini destekleyecek çalışmaların yapılması, yaşlı bakım ve rehabilitasyon turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi, evde bakım hizmetlerinde yaşlı bakımı teknolojilerinin kullanılması için yerli ve milli teknolojilerinin sektörel gelişimini destekleyecek çalışmaların yapılması, yaşlı bakım ve rehabilitasyon turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi önerileri belirlenmiştir.  Yaşlı Dostu Kentler ve Yerel Yönetimler Komisyonu Yerel Yönetimlerin Erişilebilirlik Çalışmalarını Yaygınlaştırmasını Ele AldıYaşlı Dostu Kentler ve Yerel Yönetimler Komisyonu:Gönül belediyeciliği yaklaşımı ile her bölgede yaş dostu kentlerin yaygınlaştırılması,  Yaşlıların sunulan hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve daha aktif bir şekilde topluma katılmalarını desteklemek üzere yerel yönetimlerin erişilebilirlik çalışmalarını yaygınlaştırmalarının teşvik edilmesi önerileri belirlenmiştir. Yaşlılık Hakları Komisyonu Farkındalıkla Yaşlı İhmal ve İstismarının Önlenmesini ÇalıştıYaşlılık Hakları Komisyonu: Kırılgan bir nüfus grubu olarak yaşlı bireylerin,  insan haklarından yararlanmalarını sağlayacak pozitif uygulamaların geliştirilmesine yönelik destek sağlanması, yaşlı ihmal ve istismarı, yaşlı ayrımcılığı ile ilgili toplumda farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, yaşlı haklarına yönelik iyileştirici mevzuat çalışmalarının yapılması önerileri belirlenmiştir. Yaşlılık Ekonomisi Komisyonu Yaşlı İşgücünün Verimli Şekilde Çalışma Hayatına Katılmasını DeğerlendirdiYaşlılık Ekonomisi Komisyonu:Yaşlı işgücünün sürdürülebilir istihdamının desteklenmesi, işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin korunması ve kazandırılması için programların uygulanması, yaşlı işgücünün, daha uzun süre verimli bir şekilde çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için özel hizmetler ve uygulamalar geliştirilmesi, gelir güvenliği ve yoksulluk ile mücadele kapsamında üretici ve tüketici olarak, sayıları gün geçtikçe artan yaşlı nüfusun “gümüş ekonomi” bağlamında dikkate alınması, önerileri belirlenmiştir.