…
25 Şubat 2019, Pazartesi

I. Yaşlılık Şurası’nda Ortaya Çıkan Gerçek “Dünyanın En Geniş Genel Sağlık Sigortasına Sahibiz”


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim BAĞLI, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen, Birinci Yaşlılık Şurası'nın "Bakım Ekonomisi" başlıklı üçüncü oturumunun başkanlığını yaptı.Oturumun açılışında yaptığı konuşmada BAĞLI, ekonomik gelişme, modernleşme ve doğurganlık oranının düşmesiyle toplumlarda yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının arttığına dikkati çekti. Bu yapısal değişikliğin, iyi şekilde yönetilmesinin önemine değinen Bağlı, sosyal katılım itibarıyla yaşlıların topluma entegrasyonunun artırılması gerektiğini söyledi.Oturumda, Azerbaycan Çalışma Bakanlığı Emekli Aylığı Bölümü Başkanı Chingiz Aliyev, Brezilya Yaşlı Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Genel Müdürü Antonio Fernandes Toninho Costa, Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Jin Weigang, Fas Aile, Dayanışma, Eşitlik ve Sosyal Gelişim Bakanlığı Danışmanı Fatima Lamhani, Peru Kadın ve Savunmasız Nüfuslar Bakanlığından avukat Elba Espinoza Rios, Tunus Kadın, Aile, Çocuk ve Yaşlı Bakanlığı Genel Müdürü İmene Becheikh de birer konuşma yaptı. Azerbaycan’da yaşlıların topluma katılmalarını sağlanıyorOturumda ilk sözü alan Azerbaycan, Çalışma Bakanlığı, Emekli Aylığı Bölümü Başkanı Chingiz ALIYEV, “Yaşlı insanlara bakım konusunda gerekli adımlar atılmazsa gelecekte bu durum daha büyük ekonomik sorunlara neden olur.” dedi. ALİYEV, Yaşlı Gönüllüler projesi ile yaşlıların topluma katılmalarını sağladıklarını hem onların tecrübelerinden faydalanıp, hem de onların yeni bilgilere ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.“Hem Yaşlıların Hem de Yaşlılara Bakanların Hakları Korunmalı”Brezilya, Yaşlı Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Genel Müdürü Antonio Fernandes Toninho COSTA, ülkesinde yaşlıların ücretsiz toplu taşıma, bölge vergisinden muaf olma, nafaka temini, sürekli ilaçlar için yardım, sanat, spor ve kültürel etkinliklerde yüzde 50 indirim gibi olanaklara sahip olduğunu anlattı. COSTA, Brezilya’da yaşlıların yoğunlukla metropol kesiminde yaşadığı ve 65 yaş üstü kişilerde gelir dağılımının yüksek olduğunu belirtti. Dünyada en çok yaşlı nüfusa sahip ülke Çin Çin, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Jin WEIGANG ise Çin’in 1 milyar 395 milyon nüfusunda 249 milyonun 60 yaşın üzerinde olduğunu kaydetti. WEİGANG, hem yaşlıların haklarının hem de yaşlıları destekleyenlerin haklarının korunmasına önem verdiklerine vurgu yaptı, Çin’de çalışmayan nüfusu ve çiftçileri kapsayan bir emekli maaşı uygulaması geliştirdiklerini de kaydetti.“Öncelikli Hedef Aile Yaşam Standardını Yükseltmek”Fas, Aile, Dayanışma, Eşitlik ve Sosyal Gelişim Bakanlığı Danışmanı Fatima LAMHANİ, öncelikli hedeflerinin ailelerin yaşam standardını yükseltmek ve bu şekilde fakirliğin önüne geçmek olduğunu belirtti. LAMHANİ, İnsan kaynağını artırmanın da özellikle yaşlı nüfusun gelirini artırmak için önemli olduğuna dikkat çekti. Peru’da yaşlı kadınların mağduriyeti yüksek safhada Peru Kadın ve Savunmasız Nüfuslar Bakanlığı Avukatı Elba ESPINOZA RÍOS, yaşlı kadınların mağduriyetine dikkat çekerek çocuk baktıkları için çalışmadıklarını dolayısıyla emekli maaşlarının da olmadığını ve bu kesimi hassas hale getirdiğini kaydetti. RİOS, yaşlı nüfus yasasının daha haklara vurgu yapan bir şekilde değiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi. Tunus’ta yaşlıların emekli maaşları çok düşük Tunus Kadın, Aile, Çocuk ve Yaşlı Bakanlığı Genel Müdürü Imene BECHEIKH, yaşlı kesimlerin çoğunun emekli maaşlarının ihtiyaçlarını karşılamadığına ve gelirlerini artırmak için deneyimlerini kullanacakları bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.