…
18 Şubat 2019, Pazartesi

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı Eskişehir’de Yapıldı


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi katkılarıyla "Özel Gereksinimli Bireyler (OGB) İçin Afet Risklerinin Azaltılması" çalıştayı 12- 13 Şubat 2019 tarihinde Eskişehir'de gerçekleştirildi.Çalıştaya; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve engelliler, yaşlılar ile afet ve acil durum konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarından büyük katılım sağlandı. Doğal afet durumları özel gereksinimli kişiler için daha az riskli olacak  Çalıştayda olası afetlerin özel gereksinimli kişiler için oluşturabileceği risklerin azaltılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar, afetlerde özel gereksinimli grup olarak yaşlılar ve yaşlılara yönelik uygulama örnekleri, afetler karşısında kentlerimizin erişilebilirliğinin sağlanması için öneriler, erişilebilir afet bilinçlendirme semineri, hava taşımacılığındaki acil durumlarda engelli ve hareket kabiliyetli kısıtlı yolcuların erişilebilirliği, afet için erişilebilir geçici barınma ünitesi tasarımı konularında sunumlar yapıldı.Özel Gereksinimli Bireyler (OGB) İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı’na; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğünü temsilen katılan, Erişilebilirlik Daire Başkan V. Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ “Acil Durum ve Afet Yönetiminde Erişilebilirliğin Önemi” konulu sunum da bulundu. Sunum içeriğinde “erişilebilirlik nedir”, “Binalar, açık alanlar, toplu taşıma ve bilgilendirme hizmetlerinde acil durumlarda ve afette dikkate alınması gerekli mekân ve hizmetler”,” Erişilebilirlik mevzuatı ve mevzuattaki erişilebilirlik ile ilgili hükümler” ile ilgili bilgiler yer aldı.Çalıştayın son aşamasında GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler) analizi, farklı başlıklar için oluşturulan çalışma grupları tarafından yapılarak elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Bu kapsamda, Acil Durum ve Afet Yönetiminde Erişilebilirlik başlıklı analiz çalışması da yürütüldü.