…
…
…
…
…
…
05 Mart 2021, Cuma Ankara, TÜRKİYE

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Deprem Bilinci


1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında özel gereksinimi bireyler için afet risklerinin azaltılmasına yönelik hazırlanan materyellerin incelenmesi programı 03 03 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca “Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Hazırlanan Materyallerin İncelenmesi” Programı AFAD Başkan Vekili Hamza TAŞDELEN, AFAD yetkilileri, Genel Müdürümüz Uzm. Dr. Orhan KOÇ ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin katılımı Afad merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürümüz Uzm. Dr. Orhan KOÇ; Dünyada afet ve acil durum yönetiminde koruyucu ve önleyici yaklaşımın önemine vurgu yaparak, ülkemizde bu yaklaşıma önceliklendirildiği ve bu kapsamdaki çalışmalarda engelli ve yaşlı bireyleri kapsayacak bütünleyici politikalar ile çalışmalara yön verildiğini ifade etmiştir.

Genel müdür KOÇ konuşmasının devamında, Günlük yaşamımızda birçoğumuz için acil olmayan durumların engelli ve yaşlı bireyler için hayati öneme haiz olduğunu belirtmiştir. Görme, işitme, fiziksel ve zihinsel yetersizliği olan tüm bireyleri kapsayan ve bu kapsamda müdahale tahliye uygulamalarını belirterek en önemli kavramında erişilebilirlik olduğunu ifade etmiştir. Bu minvalde IV. 180 GÜN İCRAAT PROGRAMI kapsamında "Engelliler için Acil Durum Yönetim Planlarının Erişilebilirliğinin Sağlanması"  ileri vadede "Afet ve acil durum sistemleri ve tahliyesinde erişilebilirliğin sağlanması" konusunda bir standart/mevzuat hazırlanmasına altlık oluşturması genel müdürlüğümüz ana hedeflerindendir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çağrı yaparak, erişilebilirlik çalışmaları bir lütuf olarak değil görev olduğunu belirtmiştir.

AFAD Başkan Vekili Hamza TAŞDELEN; “Afetler açısından bakıldığında en çok zarar gören dezavantajlı gruplardan olan engelli ve yaşlı bireylere özel önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğünün “Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım” projesi ile fiziksel engelli ve görme engelli bireyler için geliştirilen materyaller hakkında bilgi vermiştir.

Başkan TAŞDELEN; AFAD Uzaktan eğitim modülü ile engelli bireylere yönelik eğitimlerin öneminden bahsetmiştir.

Program “Erişebiliyorsam Güvendeyim” projesi kapsamında afet sonrası engelli bireylerin yaşam alanı için tasarlanan çadır ve konteynırları konu olan video gösteriminin ardından fotoğraf çekimi ile sona ermiştir.

Program aynı zaman işitme engelli vatandaşlarımızın istifadesi için işaret diline tercüme edilmiştir.