…
…
…
…
…
04 Mart 2020, Çarşamba Pursaklar Ankara Türkiye

Palyatif Bakıma Güncel Yaklaşımlar Sempozyumunda Palyatif Bakımı Sahada Uygulayanların Deneyimleri Paylaşıldı


28 Şubat 2020 tarihinde, Palyatif Bakıma Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Pursaklar Devlet Hastanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Sempozyuma Ankara içinden ve dışından çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Sempozyumun açılış konuşmalarını sırasıyla Uzm. Dr. Doğan AKDOĞAN   (Pursaklar Devlet Hastanesi Başhekimi), Uzm. Dr. Erkan ÇİÇEK (Kamu Hastaneleri Başkanı), Opr. Dr. Orhan KOÇ  (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü) ve Mehmet YILDIZ  (Pursaklar İlçe Kaymakamı) yaptı.

Pursaklar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Doğan AKDOĞAN konuşmasında, palyatif bakımın Pursaklar Devlet Hastanesindeki uygulamalarını anlattı ve palyatif bakımın Ulus Devlet Hastanesinden Pursaklara geçiş sürecine değindi. Bu sempozyumun ana temasının Palyatif bakımı sahada uygulayanların deneyimlerinin paylaşılması, güncel uygulamaların sahaya nasıl yansıdığının görülebilmesi ve nasıl olması gerektiğini söyledi.  Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Erkan ÇİÇEK konuşmasında Pursaklar Devlet Hastanesinin Ankara’da Palyatif Bakım alanında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu belirti ve kurum olarak her fırsatta Pursaklar Devlet Hastanesine olan desteklerinden söz etti.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ konuşmasında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalardan, bakıma muhtaç kişilerin bakımlarının hangi şartlarda yapıldığından, bu tür bakım hizmetlerine ulaşmanın yollarından, bundan sonraki aşamada proje anlamında neler yapılacağından ve sahadaki uygulamaların pozitif yansımalarından örnekler verdi.

Resmi ve Özel Bakım Merkezlerimizde Bakıma Muhtaç Durumda Bulunan Engelli Ve Yaşlılarımıza Yatılı Kurum Bakımı Hizmetleri Sunuluyor 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ sözlerine devamla; “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel huzurevleri ile yine resmi ve özel bakım merkezlerimizde bakıma muhtaç durumda bulunan engelli ve yaşlılarımıza yatılı kurum bakımı hizmetleri sunuluyor.  Bu merkezlerimizde 60 yaş üzerinde bulunan sağlıklı yaşlılar ile tıbbi bakım gerektiren yatağa bağımlı yaşlılar ve palyatif bakım gerektiren yaşlılarımız da yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor.  

Yine aynı şekilde engelli sağlık kurulu raporu ile ağır engelli tanısı alan ya da  “tam bağımlı” tanısı alan çeşitli engel gruplarındaki engellilerimizin kurumsal bakım ihtiyacının bulunması halinde Bakanlığımıza bağlı yatılı resmi bakım merkezlerimizde ve açılışı, ruhsatlandırılması ve denetimi Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen özel bakım merkezlerimizde bu ihtiyaç karşılanmaktadır.  Bu merkezlerimizde de, huzurevlerimizde olduğu gibi ağır bakım gerektiren ve aynı zamanda tıbbi bakım gerektiren engelliler ile palyatif bakım ihtiyacı bulunan engellilere de kurumsal bakım hizmeti verilmektedir.

Palyatif Bakım İhtiyacı Bulunan ve Kurum Bakımından Yararlanmak İsteyen Hastaların İlgili Mevzuat Tarafından Belirlenen Kriterleri Yerine Getirmeleri Durumunda Bu İhtiyaç İvedilikle Karşılanıyor

Ayrıca, Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde, özel bakım merkezleri bünyesinde palyatif bakım birimlerinin açılabileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda, yatağa bağımlı durumda ya da palyatif bakım ihtiyacı bulunan engellilere yönelik özel bakım merkezleri hizmet vermektedir.  Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda palyatif bakım ihtiyacı bulunan ve bir kurum bakımından yararlanmak isteyen hastaların ilgili mevzuat tarafından belirlenen kriterleri yerine getirmeleri durumunda bu ihtiyaç ivedilikle karşılanmaktadır. Konuyla ilgili engelli yakınlarının Bakanlığımıza bağlı illerdeki Sosyal Hizmet Merkezlerine ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize müracaat etmeleri yeterli olmaktadır”  dedi.

Pursaklar İlçe Kaymakamı Mehmet YILDIZ konuşmasında Pursaklar ilçesinin hastanenin kurulmasından itibaren çok önemli bir sağlık misyonuna sahip olduğunu, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir efor sarf ettiğini, palyatif bakım gibi zor bir alanda öncü hastaneler arasında yer aldığını kaydetti.  Sempozyumda sahadaki tecrübeler ve en güncel palyatif uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.  1. Oturum öncesinde Pursaklar Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mevlaniye KARSLI Hastane Tanıtım Video gösteriminde bulundu.

‘Hasta ve Çalışan Yönüyle Palyatif Bakım’ başlıklı  1. Oturumu Uz. Dr. Orhan KOÇ, Uzm. Dr.Doğan AKDOĞAN birlikte yönetti. Uzm. Dr. Fatma ARSLAN ‘Hasta ve Çalışan Yönüyle Palyatif Bakım’, Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ ‘Palyatif Bakımda Müzik Terapi’  Hmş. Ece ERTEN TOPAL ‘Pursaklar Devlet Hastanesi Bakım Servisinde Hemşirelik Süreci konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Hasta Yakını Aydın YALÇINKAYA, gözlemlerini aktardı.

‘Dünden Bugüne Palyatif Bakıma Yaklaşım’ başlıklı 2. Oturum başkanlığını Dr. Mehmet TAHİROĞLU, Doç. Dr. Kadriye KAHVECİ yaptı. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Musiki Topluluğu Ses Sanatçısı Ahmet ÇALIŞIR, “Ölmeden Evvel Ölebilmek”, Doç. Dr. Gülçin ÖZALP “Palyatif Bakıma Dünya’daki ve Türkiye’deki Yaklaşımlar”, Zehra ÖZTEK ÇELEBİ ‘Pediatrik Palyatife Yaklaşım’ başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi.

‘Palyatif Bakımda Multidisipliner Ekibin Rolü’ konulu 3. Oturum Dr. Sonay KARABULUT,  Dr. İlker BARUTÇU başkanlığında toplandı. Uzm. Hmş. Hurişah AKSAKAL Palyatif Bakımda Hemşirenin Rolü’, Fzt. Seyit Ali AYKAÇ ‘Palyatif Bakımda Fizyoterapinin ve Rehabilitasyonun Yeri’ Psk. Özkan SARISAKAL  ‘Palyatif Bakımda Psikolog Olmak’ başlıklarında sunumlarını tamamladılar.