…
…
12 Aralık 2019, Perşembe Ankara, TÜRKİYE

Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi Kapsamında Yıllık Konferansların İlki 9-10 Aralık 2019 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirildi


Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşgüdümünde yürütülen “Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi” kapsamında yıllık konferansların ilki  9-10 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi”, sağlık ve sosyal bakım hizmetleri kapsamında ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin strateji ve politika taahhütlerini yerine getirmesini desteklemeyi, Proje kapsamında uluslararası iyi uygulamalar, rehberler ve araştırma sonuçları doğrultusunda ruh sağlığı hizmetlerinde kalitenin arttırılması gündemine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yıllık konferans; “Kalite” konusuna odaklı düzenlendi. 245 kişinin katılım sağladığı konferansta, projenin birinci yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar konusunda bilgilendirme yapıldı ve  ruh sağlığı hizmetlerinde kalitenin arttırılması gündemine katkıda bulunmak için bir forum niteliğinde gerçekleşti. Konferansta öne çıkan bir diğer husus, ruh sağlığı, bakım standartlarının kalitesi ve insan haklarının korunması konusunda farkındalık ve bilgi artışı sağlaması beklenen KaliteHaklar Uzaktan Eğitim Platformunun tanıtımına ev sahipliği yapmış olmasıydı. KaliteHaklar Uzaktan Eğitim Platformuna www.kalitehaklar.com adresinden erişilebilir. Eğitimi tamamlayan kullanıcılara DSÖ tarafından eğitime katıldığına dair bir sertifika veriliyor.

Konferansın açılış konuşmaları Dr. Pavel URSU (DSÖ Türkiye Temsilcisi), Prof. Dr. Emine ALP MEŞE (Sağlık Bakan Yardımcısı) ile Ceyda DÜVENCİ ve Özge UZUN tarafından yapıldı. Konferansın ilk gününde Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumları’nın kalite vizyonları dinleyicilerle paylaşıldı. İkinci gün oluşturulan çalışma gruplarıyla ruh sağlığı ve sosyal bakım alanında kalitenin arttırılmasına yönelik çok paydaşlı değerlendirmeler ele alındı. 

Konferansın sonunda Türkiye’deki ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik bilgi paylaşımı yapılması, Projenin ilk yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin sunulması, Türkiye ve Avrupa bulunan kurumlarda yürütülen kalite değerlendirme çalışmalarının paylaşılması, DSÖ KaliteHaklar uzaktan eğitim programını tanıtılması ve kullanılması için imkân sağlanması, ‘Kalite’ ile ilgili çeşitli konular üzerine çok paydaşlı çalışma grupları yoluyla katılımcılardan geribildirimler alınması kararlaştırıldı.