…
29 Mart 2017, Çarşamba

Sağlık Bakanlığında Görev Yapan Teknik Personele Yönelik Erişilebilirlik Eğitimi


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı teknik personeline yönelik düzenlenen eğitim programlarının ilki 27-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Erişilebilirliğin sağlanması için teknik bilgilerin aktarıldığı Antalya’da gerçekleştirilen eğitime 81 ilden toplam 700 kişi katılım sağladı.
 
Her kademede hizmet veren sağlık yapılarında erişilebilirliğin sağlanması, sağlık kurulu raporu alırken, rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanırken ve genel sağlık hizmetlerine erişimde engelliler için büyük önem taşımaktadır.  Engelli ve diğer hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlarımızın başkalarına ihtiyaç duymadan ve güvenli biçimde sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanmasında, yeni projelerde engelsiz tasarım ve inşaat yapılması, mevcut olanlarda ise erişilebilirlik durumunun tespit edilmesi, daha sonra da bu tespitler ışığında gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlaması gerekmektedir.
 
Sağlık yapılarında erişilebilirliğin hayata geçirilmesini amaçlayan eğitim programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında, İl Sağlık Müdürlüklerinde ve Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinde ve bağlı hastanelerde görev yapan mimar, inşaat mühendisi, inşaat teknikeri, peyzaj mimarı, şehir plancısı, makine mühendisi, makine teknikeri, elektrik mühendisi, elektrik teknikeri ve benzer unvanlı teknik personele Bakanlığa bağlı yeni projelendirilen, inşa edilen veya tadilat yapılması planlanan yapılarda erişilebilirliğin sağlanması için yapılı çevrede erişilebilirlik konusunda teknik bilgiler verildi.
 
Eğitimin ilk oturumu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ’in yaptığı açılış konuşmasının ardından “Erişilebilirlik Filmi” gösterimi ve Erişilebilirlik Dairesi Başkan V. Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ tarafından yapılan Erişilebilirliğe Giriş konulu sunum ile başladı.
“Erişilebilirlik Filmi”, engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit olarak katılabilmeleri ve yapılı çevrenin engelsiz hale getirilmesi amacıyla tüm sorumlu kurum ve kuruluşları harekete geçirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde kamuoyuna sunulmuştu.
Eğitimin ilk gününde katılımcılara Erişilebilirliğin Önemi ve Erişilebilirlik Mevzuatı konularında sunumlar yapıldı. Programda ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Canan Aktaş tarafından Engellilik Kavramı, Engellilere Yönelik Tutumlar ve Engellilerle İletişim konularında sunum gerçekleştirildi.
Eğitimin ikinci gününde farklı engel gruplarının yapılı çevredeki gereksinimlerine yönelik bilgilerin kazanımı ve yapılması gerekenler anlatıldı. Bunun yanı sıra “Erişilebilirlik Standartları”, “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları”, “Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri Uygulama Esasları” konularında sunumlar yapılarak proje uygulama örnekleri verildi.
Eğitimin son gününde ise Erişilebilirlik Tespit Filmlerinin izlenmesinin ardından, katılımcılar 15 kişilik gruplar halinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi ekinde yer alan formları kullanarak mevcut durum tespiti uygulaması gerçekleştirerek, tespit çalışması sonuçları ve çözüm önerilerini sundular.
Sağlık Bakanlığı teknik personeline yönelik Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek ikinci eğitimin 10-12 Nisan 2017 tarihlerinde 81 ilden diğer bir grubun katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

$(document).ready(function() { $("a[rel=58dcbc9d290eac3210020413]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });