…
05 Nisan 2019, Cuma

Sağlık Yapılarında HYYİ (Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri) Uygulaması Yenileniyor


Engellilerin de herkes gibi ve herkesle birlikte, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi ve bunlardan yararlanabilmesi gerekliliği kapsamında özellikle kamu kullanımına açık alanlarda tehlikeleri ve yönleri algılamakta zorluk çeken görme engellilerin günlük yaşamda bağımsız ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla yapılan hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri uygulamaları ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "TS ISO 23599 Görme özürlü veya az görenler için yardımcı mamuller - Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri" ve "TS 13536 TS ISO 23599'un uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart" olmak üzere iki standart yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yanlış uygulamaların önüne geçilmesi ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi kapsamında hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlerinin uygulanması ile ilgili usul ve esasların Bakanlığımızca belirleneceğine yönelik düzenleme yapıldı. Genelgede ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine “Binalar İçin Erişilebilirlik İzleme Denetleme Formunda” "L. Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri" bölümü ile ilgili soruların "Sağlık Kuruluşları" için cevaplanmayacağına yönelik denetleme ilkesi yer almış, yani bu binalarda uygulama yapılmamasına karar verildi.

Hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında yapılacak uygulamalarla ilgili nihai bir karar oluşturulması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü,  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nın katılımı ile 4 Nisan 2019 tarihinde Bakanlığımızda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı tarafından toplantı gerçekleştirildi.