…
03 Nisan 2016, Pazar

Sayın Bakanımız Dr. Sema Ramazanoğlu'nun 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı


2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir.Ülkemizde son yıllarda ivme kazanan yeni engelliler politikasının sonucu olarak, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Engelli bireylerin yaşam alanlarında karşılaştığı sorunlara yönelik temel hak ve hizmetlere ilişkin yasal düzenlemeler ihtiyaca göre gerçekleştirilmekle birlikte özellikle otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik spesifik çalışmalar yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Bu nedenle Bakanlığımız, yeni engellilik politikasının bir sonucu olarak her engel grubunun sorunlarının ayrı ayrı çalışılmasının alanın sorunlarının tespitine ve çözümüne hazırlayacağı katkı nedeniyle “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Taslağı”nı hazırlamıştır. Bakanlığımız ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların otizm konusunda yükümlülüklerinin yer aldığı söz konusu eylem planı Yüksek Planlama Kuruluna sunulmuştur.Bakanlığımızca, Eylem Planı Taslağı kapsamında özellikle son yıllarda birçok çalışma yapılmıştır.2 Nisan 2014 yılında Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Türkiye’de otizm konusunda iyi uygulama örneklerinin sunulduğu bir organizasyon gerçekleştirilmiştir.2014 yılında Türkiye çapında 7 bölgede otizm spektrum bozukluğunun kamuoyunda tanıtılması ve otizm konusunda toplumda duyarlılığın artırılması amacıyla “Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri Projesi” uygulanmıştır.  Söz konusu Proje ile otizmli bireylere doğrudan hizmet veren toplum kesimlerine, ailelere ve STK’lara verilen seminerlerle toplamda 4062 kişiye ulaşılmıştır.Ardından Ankara’da 2 Nisan 2015’te Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları, üniversite, STK ve ailelerin katılımıyla bir organizasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu organizasyonda; 2014 yılında 11 ilde düzenlenen  “Otizm Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri Projesi” kapsamında gerçekleştirilen seminerlere ilişkin etki analizi sonuçları paylaşılmıştır.2015 yılı Haziran ayında 2014 yılında “Otizm Spektrum Bozukluğu” adı altında hazırlanan alan yazın çalışmasını kapsayan raporun 382 sayfalık kitap haline getirilerek basım ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Otizmli bireylere sahip ailelere yönelik olarak “Aile Bilgilendirme Rehberi” hazırlanmış ve basım-dağıtımı sağlanmıştır.2015 yılında Bakanlığımız ve UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde “Bakım Evlerindeki Otistik Çocuklar İçin Rehabilitasyon Modeli Oluşturulması- Kısa Süreli Ulusal Bireysel Danışmanlık Projesi” uygulanmıştır. Otizmli bireyler için bir rehabilitasyon modelinin kurulmasını hedefleyen proje başarılı şekilde sonuçlanmıştır.Bakanlığımızın bundan sonraki çalışmalarının da Eylem Planı Taslağı kapsamında otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımını sağlamaya yönelik olarak kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtiyor, bugünün otizm ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmasını temenni ediyorum.