…
01 Kasım 2016, Salı

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri Dizisinin Son Toplantısı Konya’da Düzenleniyor


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği seminerler dizisinin 2016 yılı dördüncü ve son toplantısı Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray illerinden engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde Konya’da gerçekleştiriliyor.

Seminerin açılışına, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha Başaran, Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Botsalı, Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Cemil Paslı ile engellilere yönelik hizmet veren çok sayıda STK temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha Başaran, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, toplumsal barış ve uzlaşma için çeşitliliğin farkına varılmasının önemli olduğunu söyledi. Genel Müdür Yardımcısı Başaran konuşmasında sivil toplumun tarihsel gelişimi, politika oluşturma sürecindeki rolü ve önemine değinerek, demokrasinin gelişimi açısından STK’larını varlığının ve güçlendirilmesinin kaçınılmaz öneme sahip olduğunu belirtti.

Son yıllarda sosyal yardımlar, istihdam, eğitim ve benzeri alanlarda yapılan çalışmaların, toplumun her alanında yaygınlaştırıldığını ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Başaran, “Sivil toplum kuruluşları, halkın talebinin yönetime iletilmesinde en önemli araçlardan biridir. Engelli alanında dünyadaki gelişmelere bakacak olursak son yüzyıldaki evrensel çalışmalar, STK'ler öncülüğünde gerçekleşmiştir” dedi. Başaran, seminerde, engelliler alanında Bakanlığın yaptığı faaliyetler konusunda STK temsilcilerini bilgilendireceklerini, STK'lerin kendilerini geliştirebilmeleri için neler yapmaları gerektiğini karşılıklı istişare edeceklerini bildirdi. Seminere katılan STK temsilcilerine, AB projesi yazma eğitimi verileceğini ve hak aramada kullanacakları yöntemlerin öğretileceğini aktaran Başaran, engelli bireylerin özel sektörde karşılaştıkları güçlükleri yenmeleri için geliştirilen "İşe Katıl Hayata Atıl" projesi hakkında da katılımcılara bilgi verileceğini dile getirdi.

Seminerin bu çerçevede önemli katkılar sağlayacağına olan inancını ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Sebiha Başaran, “farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar, üstünlük ve eksiklik sağlamaz. Bakanlık olarak temel gayemiz her zaman engelli, engelsiz tüm toplumun hep birlikte uyum içerisinde bütünleşmesi, her bireyin karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirini anlayarak yaşayabildiği bir Türkiye’nin yeşertilmesidir” dedi.

“Amacımız, farklılıkları ile çok zenginleşmiş bir Türkiye'dir”

STK'lerin bulundukları bölgelerde daha etkin olmalarını ve daha çok fayda sağlamalarını hedeflediklerini anlatan Başaran, şunları söyledi:

"Farklılıklar bizi eşsiz ve özel yapar. Farklılıklar bizim için bir zenginliktir. Kesinlikle bir ayrımcılık sebebi olmamalıdır. Engelli olsun, yaşlı olsun, her kesimden farklılıklarla zenginleşen bir toplum olmalıyız. Bakanlığımız, bu vizyon ve misyonla hareket etmektedir. Bu alanda ailelerin desteklenerek daha faydalı sonuçlara varacağını düşünmekteyiz. Amacımız, farklılıklarıyla çok zenginleşmiş bir Türkiye'dir. Farklılıkları sevgi ve saygıyla özümseyen, ayrıştırıcı değil birleştirici unsur kabul eden bir Türkiye'dir."

Açılış konuşmasında Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Botsalı, engellilik alanındaki çalışmaların Bakanlığımızın misyonu ve vizyonu doğrultusunda yürütüldüğünü ifade ederek erişilebilirlik, gündüzlü bakım hizmetleri, evde bakım hizmetleri ve yaşlı bakım hizmetleri konularında çalışmaların sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde devam edeceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan eğitim programı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Tayyar KUZ tarafından yapılan sunum ile devam etti. Gerçekleştirdiği sunumda Kuz, “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” projesinin amacı, önemi ve gerekçesi ile tarihsel süreç içerisinde engelliliğe yönelik yaklaşımlar ve engelli haklarının gelişimi konularını örneklerle açıkladı. Daire Başkanı Kuz, engelliler alanında hizmet eden STK'ler ile sürekli görüştüklerini ve irtibat halinde olduklarını aktardı. STK'lerin kapasitelerinin geliştirilmesini ve AB projelerine katılımlarının artırılmasını sağlamak için çalıştıklarına dikkati çeken Kuz, bu konuda belirledikleri kriterleri STK'lere aktardıklarını ve bu seminerlerde yeni STK'lerle istişare etme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Eğitim programı, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut tarafından yapılan engellilere yönelik ayrımcılık sunumu ile devam etti. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Keziban Karçkay tarafından BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve bu kapsamda hakların izlenmesi ve denetimine ilişkin konuların yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi. Eğitim programında Süleyman Akbulut ile Barış Uysal tarafından sivil katılım ve önemi, savunuculuk ve lobi faaliyetleri, STK’ların fonksiyonu ve savunuculuk yöntemleri, sivil toplum alanında eşit haklar ve fırsatlar için izleme, STK’lar için iletişim yöntemleri ve STK’larda hak arama süreçlerine ilişkin konuların da ele alındığı bir sunum gerçekleştirildi

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri Projesi

“Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri”, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla planlanmıştır. Projenin amacı, engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar açısından hak temelli bakış açısının güçlendirilmesi, kapasitelerindeki mevcut yetersizliklerin giderilmesine katkı sağlanması ve dolayısıyla engellilik alanına ilişkin politikaların belirlenmesinde aktif rol almasıdır. Bölgesel nitelikte düzenlenen seminerler aracılığıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve STK’ların engellilik alanında daha nitelikli hizmet vermesi sağlanmış olacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin kamu kurumları, STK’lar da dahil olmak üzere ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesine yönelik odak kurum olarak bu konudaki çabalarını arttırarak devam ettiriyor. Konu ile ilgili çalışmaları koordine etmek üzere görev yapan Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı tarafından dört ilde ve bölgesel düzeyde yapılması planlanan “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” dizisinin ilki 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde Manisa, Aydın, Uşak, İzmir ve Denizli illerinden gelen engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile Denizli’de; ikinci toplantısı Isparta, Burdur, Muğla Antalya illerinden engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile 2-3 Haziran 2016 tarihlerinde Antalya’da; üçüncü toplantısı ise Çankırı, Bilecik, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinden gelen STK temsilcilerinin katılımı ile 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilmiştir. Seminer dizisinin dördüncü ve son toplantısı ise Konya, Karaman, Mersin, Niğde ve Aksaray illerinden gelen STK temsilcilerinin katılımı ile 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmektedir.