…
22 Kasım 2015, Pazar

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri Dizisinin Üçüncü Toplantısı Hatay’da Gerçekleştiriliyor


 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” kapsamında Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği seminerler dizisinin üçüncü toplantısı Mersin, Adana, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay illerinden engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile 23-24 Kasım 2015 tarihlerinde Hatay’da gerçekleştiriliyor.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Sebiha Başaran açılış konuşmasında farklılıkların önemine değinerek, toplum içindeki her grubun ihtiyaçları kapsamında seslerini duyurmasıyla onlar için daha etkili sosyal politikalar üretilebileceğini ifade etti. Açılış konuşmasının devamında Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sn. Mahmut Aldatmaz ise sivil toplum kuruluşlarının güçlü, araştırmacı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapan bir anlayışa sahip olmaları gerektiğini belirterek, Hatay’daki engelli ve yaşlılara sunulan hizmetlerden bahsetmiştir.
Açılış konuşmalarının tamamlanmasıyla eğitim programı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Sn. Tayyar Kuz tarafından başlatıldı. Programın bu kısmında Sn. Kuz, “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” projesinin gerekçesi, tarihsel süreç içerisinde engelliliğe yönelik yaklaşımlar ve engelli haklarının gelişimi konularını örneklerle açıklayarak sunumunu tamamlamıştır.
Eğitim programı, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Sn. Süleyman Akbulut tarafından yapılan engellilere yönelik ayrımcılık sunumu ile devam etmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Sn. Keziban Karçkay, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, bu kapsamda hakların izlenmesi ve denetimine ilişkin konuların yer aldığı bir sunum gerçekleştirmiştir. Eğitim programında ayrıca, sivil katılım ve önemi, savunuculuk ve lobi faaliyetleri, STK’ların fonksiyonu ve savunuculuk yöntemleri, sivil toplum alanında eşit haklar ve fırsatlar için izleme, STK’lar için iletişim yöntemleri ve STK’larda hak arama süreçlerine ilişkin konular Sn. Süleyman Akbulut ile Sn. Barış Uysal tarafından ele alınmıştır.  Eğitim programının ikinci günü Sn. Uysal’ın STK’ların proje hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi açısından sürdürülebilirlik ve fon kaynakları, hibe sistemi ve bu kapsamda rehberler ve proje başvuruları, proje hazırlama ve projelerin değerlendirilmesi ile izlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumları ile devam edecektir.Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri Projesi
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla planladığı “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” Projesinin amacı, engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar açısından hak temelli bakış açısının güçlendirilmesi, kapasitelerindeki mevcut yetersizliklerin giderilmesine katkı sağlanması ve dolayısıyla engellilik alanına ilişkin politikaların belirlenmesinde aktif rol almasıdır. Bölgesel nitelikte düzenlenen seminerler aracılığıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve STK’ların engellilik alanında daha nitelikli hizmet vermesi sağlanmış olacaktır.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin kamu kurumları, STK’lar da dahil olmak üzere ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesine yönelik odak kurum olarak bu konudaki çabalarını arttırarak devam ettiriyor. Konu ile ilgili çalışmaları koordine etmek üzere görev yapan Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı tarafından dört ilde ve bölgesel düzeyde yapılması planlanan “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” dizisinin ilki 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ordu, Giresun, Bayburt, Rize ve Trabzon illerinden gelen engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile Trabzon’da; ikinci toplantısı Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne illerinden engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirildi. Seminer dizisinin üçüncü toplantısı ise Mersin, Adana, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay illerinden gelen STK temsilcilerinin katılımı ile 23-24 Kasım 2015 tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilmektedir.

$(document).ready(function() { $("a[rel=565318d0369dc560c48a814f]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });