…
11 Kasım 2015, Çarşamba

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri Kapsamında “Engelli Dernekleri Toplanıyor”


 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Kamu kurumları, STK’lar da dahil olmak üzere ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesine yönelik “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” dizisinin ikinci toplantısı Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne illerinden engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde Edirne’de gerçekleştiriliyor.
 
Seminerin açılışını yapan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sabiha Başaran, sivil toplumun tarihsel gelişimi, politika oluşturma sürecindeki rolü ve önemine değindiği açılış konuşmasında, demokrasinin gelişimi açısından STK’larını varlığının ve güçlendirilmesinin kaçınılmaz öneme sahip olduğunu belirterek söz konusu seminerin bu çerçevede önemli katkılar sağlayacağına olan inancını ifade etti. Açılışta konuşan Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ise son dönemde engellilere yönelik politikalar ve gerçekleştirilen hizmetleri aktardı.
 
Açılış konuşmalarının ardından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Tayyar Kuz, “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” projesinin gerekçesi ve temel hedeflerini açıklayarak başladığı konuşmasına, tarihsel süreç içerisinde engelliliğe yönelik yaklaşımlardaki dönüşümü çarpıcı örnekler eşliğinde anlatarak eğitim programını başlattı.
                 
Eğitim programı, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut tarafından yapılan engellilere yönelik ayrımcılık sunumu ile devam etti. Tekirdağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selda Çağlar, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, bu kapsamda hakların izlenmesi ve denetimine ilişkin konuların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Eğitim programında ayrıca sivil katılım ve önemi, savunuculuk ve lobi faaliyetleri, STK’ların fonksiyonu ve savunuculuk yöntemleri, sivil toplum alanında eşit haklar ve fırsatlar için izleme, STK’lar için iletişim yöntemleri ve STK’larda Hak arama süreçlerine ilişkin konular Süleyman Akbulut ile Barış Uysal tarafından ele alındı.  Eğitim programı ikinci gününde Barış Uysal’ın STK’ların proje hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi açısından sürdürülebilirlik ve fon kaynakları, hibe sistemi ve bu kapsamda rehberler ve proje başvuruları, proje hazırlama ve projelerin değerlendirilmesi ile izlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumları ile devam edecek.
 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri Projesi
 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla planladığı “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” Projesinin amacı, engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar açısından hak temelli bakış açısının güçlendirilmesi, kapasitelerindeki mevcut yetersizliklerin giderilmesine katkı sağlanması ve dolayısıyla engellilik alanına ilişkin politikaların belirlenmesinde aktif rol almasıdır. Bölgesel nitelikte düzenlenen seminerler aracılığıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve STK’ların engellilik alanında daha nitelikli hizmet vermesi sağlanmış olacak.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin kamu kurumları, STK’lar da dahil olmak üzere ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesine yönelik odak kurum olarak bu konudaki çabalarını arttırarak devam ettiriyor. Konu ile ilgili çalışmaları koordine etmek üzere görev yapan Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı tarafından dört ilde ve bölgesel düzeyde yapılması planlanan “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” dizisinin ilki 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ordu, Giresun, Bayburt ve Rize illerinden gelen engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile Trabzon’da gerçekleştirildi. Seminer dizisinin ikinci toplantısı ise Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne illerinden engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirilmektedir.
 

$(document).ready(function() { $("a[rel=56447ef8369dc50848e8e1c5]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });