…
…
…
…
11 Aralık 2019, Çarşamba Ankara, TÜRKİYE

Sosyal, Kültürel Etkinlikleri ile Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Hakkı Çalıştayı Ankara’da Gerçekleştirildi


Engelsiz Vizyon Engelli Hakları Ulusal Eylem Planının hazırlık çalışmaları kapsamında “Sosyal, Kültürel Etkinlikleri ile Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Hakkı”na ilişkin çalıştay, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha BAŞARAN başkanlığında 9 Aralık 2019 tarihinde SGK Kavaklıdere Eğitim Tesisleri Toplantı salonunda gerçekleştirildi.
İlgili kamu kurumları, engellilik alanındaki sivil toplum temsilcilerinin katılım sağladığı toplantının açılışı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha BAŞARAN tarafından yapıldı. Açılış konuşmasında Engelsiz Vizyon Belgesi ile Engelli Hakları Ulusal Eylem Planının hazırlıkları konusunda bilgi veren BAŞARAN, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin önemine vurgu yaparak bu kapsamda ülkemizde yürütülen izleme çalışmalarını aktarmıştır.
Ülkemizde son yıllarda artan bir farkındalık ile hız kazanan engellilere yönelik çalışmaların, ortak bir payda ile şekillenmesine ihtiyaç olduğunu vurgulanarak bu ihtiyaçtan hareketle Engelsiz Vizyon Belgesi ile Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı hazırlıklarının başlatıldığının altı çizilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştayın engellilerin “Sosyal, Kültürel Etkinlikleri ile Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Hakkı”nın gerçekleştirilmesine yönelik önemli açılımlar sağlayacağına inanıldığı ifade edilmiştir.
Sunumun ardından devam eden toplantıda “Sosyal, Kültürel Etkinlikleri ile Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Hakkı” başlığına ilişkin hazırlanan taslak faaliyetler, kurum temsilcilerinin konuyla ilgili mevcut durum ve yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmeleri, eylem planına ilişkin öneri ve değişiklik talepleri ele alınmıştır. Sorumlu ve ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden yaklaşık 50 temsilcinin katılımı ile gerçekleşen çalıştay Sosyal, Kültürel Etkinlikleri ile Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Hakkı’nın engelliler açısından gerçekleşmesine ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından tamamlanmıştır.