…
08 Nisan 2014, Salı

Spina Bifida Toplantısı Yapıldı


 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, engelliler ve ailelerinin sorunlarını tam olarak anlayabilmek ve bu sorunlara doğru çözümler geliştirebilmek için her engel grubuna yönelik ayrı düzenlediği toplantı serisine devam ediyor.
 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Spina Bifida tanısı olan bireylerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı Spina Bifida Toplantısı 9 Nisan 2014 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
 
Spina Bifida, vücut omuriliği sinirsel gelişiminde doğuştan meydana gelen bozulmayla ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluktur. Spina Bifida, ayrık veya açık omurga anlamına gelmektedir. Hangi sinirlerin etkileneceği, sırttaki açıklığın bulunduğu yere bağlı olmaktadır. Gebeliğin çok erken safhalarında görülen Spina Bifida; hayatın ileri bir safhasında, örneğin trafik kazası sonucu meydana gelen omurilik hasarından farklıdır.  Bu çerçevede Spina Bifida tanısı alan bireyler ve ailelerinin yaşadığı sorunların araştırılması ve sorun-ihtiyaç analizleri çerçevesinde çözümler geliştirilmesi önemli bir konudur.
 
Spina Bifida tanısı olan bireylerin sorun ve ihtiyaç analizi kapsamındaki Spina Bifida Toplantısı’na ana faaliyet alanı Spina Bifida olan sivil toplum örgütü temsilcileri, bu alandaki uzmanlar ve ilgili kamu kurumları temsilcilerinin konu ile ilgili görüş ve önerileri ele alınmıştır. Toplantıya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Cevval Ulman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İbrahim Ulman, Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Özel, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Ahmet Nuri Danışman, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Fuat Demirel, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hast. Çocuk Nöroşirurjisi Bölümü’nden Uz. Dr. Figen Özgönül Baydan, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’ndan Dr. İsmail Kartal, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı Ve Özürlüler Daire Bşk. Dr. Banu Ekinci, Bilim Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden İbrahim Aktaş, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Dai. Bşk. Selma Çalık, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı’ndan Şeniz Ilgaz, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Emine Tunçbilek, Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nden İsmail Güler, Spina Bifida Derneği Başkan Yardımcısı Nurdan Anlı ve diğer Spina Bifida Derneği temsilcileri katıldı.
 
Spina Bifida Toplantısı kapsamında alınan kararlar:
Koruyu ve önleyici çalışmalar kapsamında; anne adaylarının gebelik öncesi ve gebelik döneminde Folik Asit (b grubundan bir vitamin) kullanması önemli bir konudur. Unlu gıdaların içinde iyotlu tuz gibi folik asidin de yer almasının gerekliliği belirtilmiştir. Folik asidin Spina Bifidanın önlenmesindeki etkileri, sağlığa yararları ve zenginleştirilmesi konusu üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’nde değişiklik yapılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortak çalışmalar yürütülmesine karar verilmiştir.
Sağlık Bakanlığı temsilcileri tarafından Sağlık Komisyonuna iletilmesi gereken önemli hususlar üzerinde durulmuş; gebelik döneminde Folik Asit temini ve Spina Bifidalı hastalar için sağlık ve tedavi hizmetlerinin karşılanması gibi konular öncelikli olarak belirtilmiştir. Toplumun bilinçlendirilmesi ve özellikle anne adaylarının gebelik öncesi ve gebelik döneminde Folik Asit kullanması ve doğru yönlendirmelerin yapılabilmesi için kamu spotunun yayınlanması önerilmiştir.
Multi disipliner çalışma gerektiren tüm engel türleri gibi Spina Bifidalı bireylerin sağlık hizmetleri konusundaki ihtiyaçları önemle belirtilmiştir. Cerrahi müdahalelerin yapılabileceği ve gereksinim duyulan sağlık hizmetlerinin sunulduğu referans hastanelerinin tespit edilmesine karar verilmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu temsilcisi tarafından referans hastanelerinin tespiti konusunda çalışmalar başlatılacağı bilgisi verilmiştir.
İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Spina Bifidalı hastalara yönelik örnek uygulamalar anlatılmış ve bu örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmıştır. İstatistiki verilerin sağlanması, polikliniklerin içeriği ve zenginleştirilmesi gereken alanlar ile ilgili çalışmaların gerekliliği belirtilerek; karara bağlanan hususlar ve belirtilen önerilere yönelik çalışmaların takibi açısından bu toplantıların devam etmesine karar verilmiştir.