…
08 Temmuz 2015, Çarşamba

“Türk İşaret Dili Araştırma Projesi”


 

Ülkemizde işaret dilinin altyapısının sağlanması amacıyla işitme engellilerin eğitimleri ve geleceklerine önemli etkisi olacak olan  “Türk İşaret Dili Araştırma Projesi” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.
 
“Türk İşaret Dili Araştırma Projesi”,  dünya dilleri arasında gerçek bir dil olarak kabul edilen işaret dilinin,


Ulusal ve standart bir dil hâline getirilerek bölgeler arası farklılıkların (lehçe) betimlenmesi ve
Türk İşaret Dili sistemi ile ilgili bilimsel çalışmalar için ülke veri tabanının oluşturulması,
Toplanan veriler doğrultusunda Türk İşaret Dili dilbilgisi kitabının hazırlanması ve yayımlanması

 
amacıyla geliştirildi.
 
Türkiye’de halen işitme engelli bireyler arasında kullanılan işaret diline dair dilbilgisi kurallarının betimlenmemesi ve işaret dili eğitim uygulamalarına dair standart eğitim modüllerinin geliştirilmemesi nedeni ile işaret dilinin yaygınlaştırılmasında, öğretiminde, ölçümünde ve işaret dili tercümanları ile öğreticilerinin yetiştirilmesine yönelik uygulama alanında aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türk İşaret Dili ile ilgili mevzuatın hazırlanması, araştırma projesi ile veri toplanması ve dilbilgisi kitabının hazırlanması çalışmalarına yoğunlaşmıştır.
 
2015-2017 yılı yatırımı bütçesi kapsamında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan ve 27 Mayıs 2015 tarihinde başlanan Proje kapsamında elde edilecek veriler, işaret dilini kullanan işitme engelli bireylerle ve yarı yapılandırılmış ortamda yapılacak video çekimlerinden elde edilecek. Bu kapsamda “Türk İşaret Dili Araştırma Projesi”, ülke örneklemi olarak seçilen 26 ilde (Edirne, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Muğla/Ortaca, Denizli, İzmir, Balıkesir/Edremit, Çanakkale, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Adana, Mersin, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Van, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa) gerçekleştirilecek.
 
“Türk İşaret Dili Araştırma Projesi”, Türk İşaret Dili’nin bölgesel kullanım farklılıklarının belirlenmesini sağlayacak şekilde, bölgesel olarak veriler/video kayıtları  (alfabe, cümle, metin/karşılıklı konuşma) toplanarak ve örneklem grubunun yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna göre analizleri yapılarak gerçekleştirilecektir. “Türk İşaret Dili Araştırma Projesi”, sonucunda hazırlanacak olan “Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı”nın içeriğinde; İşaret dili ve konuşma dili, Toplum dilbilimsel görünüm, Ses bilgisi ve ses bilim, Biçim bilim, Sözdizim ve Anlambilim yer alacak.
 
İşitme engelli ve veya/konuşarak iletişim ihtiyacını karşılayamayan her yaştan bireyler ile onlarla iletişim ihtiyacında olan toplumun diğer tüm kesimleri kapsayacak olan “Türk İşaret Dili Araştırma Projesi”, Türk İşaret Dilini kullanmaya ve öğrenmeye ihtiyacı olan toplumun tüm kesimlerini hedefliyor. 

$(document).ready(function() { $("a[rel=559e854e369dc54a8cefe52f]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });