…
07 Haziran 2018, Perşembe

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödeme Miktarları Arttırıldı


4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun birinci maddesine 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunla eklenen dokuzuncu fıkrasında; ücretsiz seyahat yükümlülüğü bulunan ve belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacağı belirtilmiştir.
       
Bu çerçevede,  söz konusu gelir desteğinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda son 3 yılda Bakanlığımızca yaklaşık 440 Milyon TL gelir desteği ödemesi yapılmıştır.
Bu süre zarfında sabit kalan gelir desteği ödemeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarına binaen ilgili yönetmelikte 8 Haziran 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, her bir ödeme kaleminde %33 oranında artırılmıştır. Bu çerçevede, Ankara ve İstanbul için ödenen 1,000 TL 1,330 TL’ye; büyükşehir belediyelerinde yer alan özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçları için ödenen 750 TL 1,000 TL’ye ve belediyeler için ödenen 600 TL 800 TL’ye yükseltilmiştir.
 
Söz konusu gelir desteği ödemeleri Bakanlığımızca kesintisiz olarak ödenmeye devam edecektir.