…
12 Kasım 2018, Pazartesi

Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi (Medtis) 2018 Antalya’da toplandı


İslam dünyasındaki sağlık turizminin tüm yönlerinin tartışıldığı Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi MEDTİS 2018; Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) ve Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği (UASTED) in işbirliği ile 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi.

Dünya İslam Ülkelerinin bir araya getirilmesini, sağlık turizmi alanındaki hasta akışının ülkemize çekilmesini, karar vericilerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesini ve oluşturulacak olan Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyinde ülkelerin sağlık turizmi alanında birbirlerine entegre olmalarını amaçlayan MEDTİS Konseyine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları, İslam Ülkeleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile ticari şirketler katıldı.

Konseyde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı V. Avni ÖZKAYA ile Sağlık ve Bakım Turizmi Koordinatörü Bülent KARAKUŞ bulundu. Konseyin açılış konuşmaları kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı V. Avni ÖZKAYA;” Bölge ülkeleri arasında Türkiye’de kaliteli, hızlı ve etkin şekilde engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin karşılandığını ve bu konudaki bilgi ve tecrübe birikimlerini ile hizmet kapasitelerini İslam Ülkeleri ile paylaşmayı önemsediklerini” ifade etti.

7-11 Kasım 2018 de Antalya Kervansaray Lara hotelde ilki düzenlenen MEDTIS İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyine 56 İslam ülkesi ve Müslüman topluluğun yoğun yaşadığı 11 ülkeden toplam 300’ün üzerinde sağlık turizmi alım heyeti katıldı. Alanya Sağlık Turizmi Derneği ve Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi Derneği işbirliği ile düzenlenen organizasyonun 1.gününde gerçekleştirilen 9 oturumda 30 sunum ve konuşma gerçekleştirildi.

EYHGM Yardımcısı V. Avni Özkaya, Engelli ve Geriatri Turizmi Oturumunda AÇSHB'nın engelli ve yaşlı bakım turizmine yönelik çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Konseyin 2.gününde yapılan B2B görüşmelerinde 110 alım heyeti ile 2000 civarı ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Aynı gün organizasyon çerçevesinde 150 alım heyeti Antalya ve Alanya’daki kamu ve özel hastane ziyaretinde bulundular.

MEDTİS konsey sözleşmesi taraf ülke delegelerince imzalanmasının ardından ülke temsilcileri belirlenecek ve uzun soluklu bir işbirliği için ilk adımlar atılmış olacak. Konseyin 3.gününde 9 çalışma grubu tarafından çalıştaylar gerçekleştirildi. 3.Yaşlı ve Engelli Turizmi Grubu Çalıştayı’na Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık ve Bakım Turizmi Koordinatörü Bülent KARAKUŞ katıldı. Çalıştay ve Konsey çalışmalarının raporlanarak ilgili kurumlarla paylaşılması kararlaştırıldı.