…
14 Ocak 2019, Pazartesi

Uzm. Dr. Orhan KOÇ; ‘Ruhsal Engelli Bireyler İçin Bakım Modeli Çalıştayı’nda İlgili Bakanlıklar, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında Eşgüdüm Önerdi!


 “Ruhsal Engelli Bireyler İçin Bakım Modeli Çalıştayı” programının açılış konuşmasını, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ yaptı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, “Ruhsal Engelli Bireyler İçin Bakım Modeli Çalıştayı” programının açılış konuşmasında, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin (TRSM) ruhsal problem yaşayan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko sosyal destek hizmeti veren, hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, etkin ve ulaşılabilir bir hizmet sunan merkezler olduğunu” belirtti. Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Çeşitliliği ve Sürdürülebilirliği İçin İlgili Kurumlar Arasında Eşgüdüm Şart  Dr. KOÇ, Sağlık Bakanlığının toplum temelli modele geçmek amacıyla ruh sağlığı hizmetlerinde son derece kapsamlı bir faaliyet gösterdiğini, Sağlık Bakanlığı verilerinin önemli olduğunu, bu alanda altyapı çalışmaları ile hizmet ihtiyacı olan hedef kitleye, bireylere ulaşıldığını, bunu önemsediklerini ama bunun yeterli olmadığını ifade etti. Uzm. Dr. Orhan KOÇ; Ruh sağlığı hastalarına yönelik sağlık hizmetleri kapsamında verilen açısından tedavisinde ona verilen eğitim çalışmalarının sürdürebilir olması için sivil toplum kuruluşlarını,  gönüllüleri, yerel yönetimleri işini içine çekmek gerektiğini, farklı bakanlıkların yürüttüğü ruh sağlığına yönelik yapılan çalışmaların birbirini tamamlaması gerektiğini vurguladı.Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ; engelli bireylerin daha iyi bir yaşam düzeyine kavuşturulmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaretle; ruh sağlığı hastalarını belediyelerin gençlik merkezlerine yönlendirilebileceğini, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu alanda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, bakanlık kuruluşlarında verilen gündüzlü hizmetlerden ruh sağlığı hastalarının yararlandırılabileceğini söyledi.Bununla birlikte Ruh sağlığı hastalarına yönelik gündüz hizmetlerinin kurgusu ve lojistiğinin de değişik olması gerektiğini, farklı metotların geliştirilmesini bu nedenle kendilerine düşen kısmını önemsediklerini ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Gençlik Merkezleri’nin ruh sağlığı hastalarına yönelik hizmetlerde değerlendirilebileceğini,  bu tür çalıştaylara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin davet edilmesi gerektiğini, kaynakların etkin kullanılmasını, örneğin Ankara’da Büyükşehir Belediyesi kadın ve gençlik merkezlerinin de kullanılabileceğini böylelikle ruh sağlığı hastalarına yönelik hizmet alınan yerlerin çeşitliliğinin artacağını gündeme getirdi.