T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
…
07 Nisan 2021, Çarşamba Ankara, TÜRKİYE

Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubunun 11. Oturumu Bu Yıl Dijital Ortamda Gerçekleşti


Bakanlığımızın ilk defa 2018 yılında ülkemizi temsil ettiği “Birleşmiş Milletler Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu” etkinlikleri Covid-19 sebebiyle 29 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında çoğunlukla dijital ortamda gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 21 Aralık 2010 tarihinde 65/182 sayılı kararı ile oluşturulan Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu; yaşlılara yönelik mevcut uluslararası insan hakları çerçevesini değerlendirmek, bu çerçeve kapsamında olası boşlukları tespit ederek, bunların en iyi şekilde nasıl ele alınacağını, bunlara yönelik uygun araç ve önlemleri göz önünde bulundurarak belirlemek amacını taşıyor.  Engel ve Yaşlı Hİzmetleri Genel Müdürlüğümüzce dijital ortamda takip edilen etkinliğin “Covid-19 ve Yaşlı Bireyler Üzerine Üst Düzey Panel” başlıklı oturumuna katılım sağlayan Türk Heyetinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Burcu AYHAN EKENCİ, Covid-19 pandemisi sürecinde ülkemizde yaşlılara yönelik alınan tedbirleri ve sunulan hizmetleri aktardı.

Bakanlığımızın ilk defa 2018 yılında ülkemizi temsil ettiği “Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu” etkinlikleri bu yıl, Covid-19 sebebiyle 29 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında çoğunlukla dijital ortamda gerçekleşti. Dünyanın tüm bölgelerinden BM’ye üye devletlerin, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılım sağladığı Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu’nun 11. Oturumu etkinlikleri “Çalışma ve İşgücü Piyasasına Erişim Hakkı” ve “Adalete Erişim” temaları kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında; “Covid-19 ve Yaşlı Bireyler Üzerine Üst Düzey Panel”, “10. Oturum Odak Alanları Devamı Olarak Normatif Girdiler Üzerine Tartışma”, “Çalışma ve İşgücü Piyasasına Erişim Hakkı” ve “Adalete Erişim” başlıklarında dört panel düzenlendi.

Çalışma Grubu’nun 11. Oturumunun birinci gününde gerçekleşen Genel Oturumda aktarılmak üzere Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan, yaşlı bireylerin insan hakları ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve gelişmeleri içeren Ulusal Beyanımız, bu yıl etkinliğin dijital ortamda gerçekleştirilmesi nedeniyle BM’ye iletildi.

Genel Müdürlüğümüzce dijital ortamda takip edilen etkinliğin “Covid-19 ve Yaşlı Bireyler Üzerine Üst Düzey Panel” başlıklı oturumuna katılım sağlayan Türk Heyetinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Burcu AYHAN EKENCİ, Covid-19 pandemisi sürecinde ülkemizde yaşlılara yönelik alınan tedbirleri ve sunulan hizmetleri aktardı. Özellikle küresel nüfusu ciddi şekilde etkileyen Covid-19 pandemi sürecinde, yaşlılara sunulan hizmetlerin "evrensel insan hakları yaklaşımı" ile sunulmaya devam edildiğini vurgulayan EKENCİ;  huzurevlerinde bakım hizmeti alan yaşlı bireyler için alınan tedbirlere ilişkin detaylı bilgi vererek, yaşlılara ilişkin alınan özel tedbirlerden “sosyal izolasyon bakım kuruluşları”nın iyi bir uygulama örneği olduğunu ve bu sayede pandeminin huzurevlerimizde büyük ölçüde kontrol altına alınabildiğini belirtti. Ayrıca, sağlıkla ilgili sorunların ötesinde, pandeminin dünyanın dört bir yanındaki yaşlıları daha büyük bir yoksulluk, ayrımcılık ve izolasyon riskiyle karşı karşıya bıraktığının altını çizen EKENCİ, pandeminin zorluklarının ve toplumlar üzerindeki etkilerinin daha iyi aşılması için uluslararası iş birliği ve bilgi alışverişinin önemine dikkat çekerek konuşmasını tamamladı.

Çalışma Grubu’nun Kapanış oturumu 1 Nisan Perşembe günü gerçekleştirildi.