…
…
…
02 Mart 2020, Pazartesi Çankaya Ankara Türkiye

Yaşlanma Vizyon Çalışmaları Son Aşamaya Geldi


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yaşlanma Vizyon Belgesi taslağının değerlendirme toplantısı ilgili kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile 26 Şubat 2020 tarihinde Bakanlığımızın toplantı salonunda yapıldı. Yaşlanma Vizyon Belgesi Toplantısı, sorumlu kamu kurumları ve Bakanlığımızın ilgili birimlerden, 30 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ açılış konuşmasında; “1. Yaşlılık Şurası'nda 2019'un "Yaşlılar Yılı" ilan edilmesiyle, yaşlılık ve yaşlılara yönelik çalışmalara hız verildiğini, aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve yaşlı haklarının güçlendirilmesi hedefiyle "2030 Yaşlı Vizyon Belgesi" nin hazırlandığını ve bu belgenin rehber ve yol haritası niteliğinde olduğunu” ifade etti.

Yaşlanma Vizyon Belgesinde yer alan hedef ve eylemlerle ilgili olarak AÇSH Uzman Yardımcısı İpek KELBAŞ tarafından “Yaşlanma Vizyon Belgesi” sunumu gerçekleştirildi ve Genel Müdür Yardımcısı Avni ÖZKAYA ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Faruk BİLGİN başkanlığında ilgili tarafların katılımlarıyla yol haritası belirlendi.

Sunumun ardından toplantıda; Yaşlanma Vizyon Belgesine ilişkin olarak hazırlanan taslakta yer alan hedefler, eylemler, faaliyetler, paydaşlar ve hizmetlere bütüncül ve yönlendirici bir çerçeve sağlamak amacıyla temsilciler görüşlerini bildirdi, durum değerlendirilmesi yapıldı ve öneriler dikkate alındı.

Yaşlı bireylerin topluma aktif katılımını, itibarlı yaşamalarını ve iyi olma hallerini sağlama vizyonunu hayata geçirmek amacıyla belirlenen politika alanlarında 21 hedef ile bu hedeflere ulaşmak üzere gerçekleştirilecek faaliyetlere dayanak oluşturacak 60 eylem alanı paydaşların görüşleri doğrultusunda Vizyon Belgesinde gerekli revizyon yapılarak son şekli verildi. Vizyon Belgesinin yayınlanmasının ardından ilgili kurumların katkıları ile hazırlanacak eylem planı ile hayat geçirilmesi planlanıyor.