…
03 Temmuz 2020, Cuma Ankara, TÜRKİYE

“Yaşlılarda Dijital Okuryazarlık” ve 60+ Tazelenme Üniversitesi


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri  Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ “Covid Sürecinde 60+ Tazelenme Üniversitesi” konulu toplantıya 30.06.2020 tarihinde konuk olarak katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail TUFAN başkanlığında yaşlılık alanında yapılan çalışmalar ve 60+ Tazelenme Üniversitesi konusunun ele alındığı online toplantıya Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünden çok sayıda akademisyenler ile yaşlılık alanında çalışan Bakanlık birim yöneticileri ve AÇSHB uzmanları katılım sağlamışlardır.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ toplantıda yaptığı konuşmada;  60 yaş veya üzeri bireyler için eğitim programı olan ve 2016 yılında başlatılan 60+ Tazelenme Üniversitesini benimsediklerini, bunun göstergesi olarak da Akdeniz Üniversitesi ile birçok işbirliği yaptıklarını ve 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin kurumsallaştırılması gerektiğini ifade etti.

Sayın KOÇ ayrıca: Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan ve yetişkinlerin üniversite eğitimi aldığı 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) ile görüşmelere hız verileceğini taahhüt etti.

Huzurevlerimizde yer alan yaşlı bireylerle 60+ Tazelenme Üniversitesinin yetişkin öğrencilerinin de bir araya gelerek sosyal aktivite olarak Bocce gibi spor etkinliklerinin düzenlenebileceğini, yaşlıların çevresiyle olan iletişimlerinin geliştirilmesi, sosyal hayata katılımlarının arttırılması, kişisel gelişimlerinin desteklenerek yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların gerekliliğine de vurgu yapan Genel Müdür; yaşlı bireylere yönelik verilen hizmetler alanında yaşlı bireylerin bu süreci evde yalnız geçirmemesi ve nesiller arası dayanışmanın sağlanmasın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Eylem Planında yer alan yaşlılarda dijital okuryazarlık eğitimlerinin önemini bildiklerini ve “Yaşlılarda Dijital Okuryazarlığın” yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti.