Teşkilat Yapısı
Uzm. Dr. Orhan KOÇ

Genel Müdür

Avni ÖZKAYA

Genel Müdür Yardımcısı V.

Sebiha BAŞARAN

Genel Müdür Yardımcısı

Önal İNALTEKİN

Genel Müdür Yardımcısı V.

Faik YILDIRIM

Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet OKUR

Genel Müdür Yardımcısı

Ömer Faruk AYDIN

Genel Müdür Yardımcısı

 

Genel Müdürlüğün daire başkanlıkları ve bağlı birimleri şunlardır:

 

a) İstihdam ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı

1) Özel Sektörde İstihdam ve Sosyal Güvenlik Birimi

2) Kamu Sektöründe İstihdam ve Sosyal Güvenlik Birimi

3) Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Birimi

4) Mesleki Yeterlilik ve Yönlendirme Birimi

  

b) Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı

1)  Eğitim Birimi

2) Sağlık ve Tıbbi Rehabilitasyon Birimi

3) Sosyal Destekler Birimi

4) Sosyal Hayata Katılım Birimi

 

c) Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

1)  İstatistik ve Veri Analizi Birimi

2) Proje Değerlendirme ve Hizmet Geliştirme Birimi

3) Mevzuat Takip Birimi

4) Dış İlişkiler Birimi

  

ç) Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı

1)  Binalar Birimi

2) Açık Alanlar Birimi

3) Toplu Taşıma Birimi

4) Bilgiye Erişim Birimi

 

d)Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1) Engelli Bakım Tertip ve Nakil İşlemleri Birimi

2) Engelli Bakım Resmi Kuruluş İşlemleri Birimi

3) Engelli Bakım Özel Kuruluş İşlemleri Birimi

4) Engelli Bakım İdari ve Mali İşlemler Birimi

5) Engelli Bakım Mevzuat İşlemleri Birimi

6) Engelli Bakım Eğitim ve Proje İşlemleri Birimi

 

e) Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1)  Yaşlı Bakım Tertip ve Nakil İşlemleri Birimi

2) Yaşlı Bakım Resmi Kuruluş İşlemleri Birimi

3) Yaşlı Bakım Özel Kuruluş İşlemleri Birimi

4) Yaşlı Bakım İdari ve Mali İşlemler Birimi

5) Yaşlı Bakım Mevzuat İşlemleri Birimi

6) Yaşlı Bakım Eğitim ve Proje İşlemleri Birimi

 

f) Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1) Sağlık ve Rehabilitasyon Birimi

2) Aktif Yaşlanma Birimi

1) Sosyal Destekler Birimi

2) Hizmet Modelleri Analiz ve Geliştirme Birimi

 

g) Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı

1)  Stratejik planlama, İç Kontrol, Risk Takip ve İzleme Birimi

2) Performans ve Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Yönetim Birimi

3) Koordinasyon ve Hizmet Standartları Birimi

 

ğ) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı,

1)  İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinasyon Birimi

2)  Mali İşler Koordinasyon Birimi

3)  Destek Hizmetleri Koordinasyon Birimi

4)  Tanıtım ve Organizasyon Birimi

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Faks: 0312 705 70 51