…
25 Kasım 2019, Pazartesi Gaziantep, Türkiye

İl Müdürümüz Mustafa Yıldırım'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Mesajı


İl Müdürümüz Mustafa Yıldırım, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Kapsamında Bir Mesaj Yayınladı.

“Birleşmiş Milletler tarafından  1990 yılında alınan bir kararla  her 25 Kasımın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunun  hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyal-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır.

Bakanlığımız kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla ve “sıfır tolerans” ilkesiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bakanlığımız  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından  “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ve  “Kadına Yönelik Şiddet ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkı ve katılımları ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” hazırlanmış.

Kadınların ikinci sınıf bireyler olarak görülmesi, emeklerinin değersizleştirilmesi insanlığın en büyük ayıbıdır. Kadına ve kız çocuklarına şiddetin hiçbir meşru açıklaması olmamakla beraber ne saptırılmış dini inançların altına sığınmak ne de töreler bu ayıba mazeret olabilir. Kadına şiddet bizim kültürümüzün de dinimizin de bir öğesi değildir.

Bu bağlamda; 25 kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” nün dünyada ve ülkemizde  kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlanmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ederim.