…
…
03 Aralık 2019, Salı Gaziantep, Türkiye

İl Müdürümüz Mustafa Yıldırım’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı


İl Müdürümüz Mustafa Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla 1992 yılında 03 Aralık günü, “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi yurdumuzda da, başta Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm özel ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerle toplumun bu konuda daha fazla bilinçlenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlayışla engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, yaşamlarını daha iyi şartlarda ve başkalarına muhtaç olmadan sürdürmek, onlara daha güzel yarınlar sunmak adına bugüne kadar yapılan iyileştirme çalışmaları, bundan sonrada artarak devam edecektir. Engelli vatandaşlarımızı insanca yaşatacak ortamları hazırlamak, onları topluma kazandırmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Engellilik sadece engelli vatandaşlarımız ve ailelerini değil, tüm toplumu ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımızın hakları her alanda kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için başta Anayasa olmak üzere çeşitli yasalar ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır.

Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı faaliyette bulunan Engellilere hizmet sunan birçok bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçmesi ile ilimizde yaşayan engellilerimize yönelik hizmetler çeşitlenmiş ve hizmet kalitesi artmıştır.  

Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engellilerin çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları Bakanlığımızın en önemli hedefidir.  

Engellilerimizin çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerekmektedir. Onların yaşamdan mutlu olmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilerimizin toplumsal hayata katılım ve başarmak yolunda gösterdikleri gayretlerden büyük mutluluk duyduğumu belirterek; herkesi engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya davet ediyor, onlara sağlıklı, mutlu ve onurlu bir hayat diliyorum.           

 

                                                                                                                                                                   Mustafa Yıldırım
                                                                                                                                              Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
                                                                                                                                                                       İl Müdürü