Projeler
Kadına Yönelik Şiddet (Women in Action)

WOMEN IN ACTION (KADIN HAREKATI) PROJESİ
13-17 KASIM 2013 PARİS TOPLANTISI
 
DSC04759


                                     Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı (Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları) kapsamında Fransa'dan Femmes 3000 (Kadınlar 3000) Federasyonu koordinatörlüğünde, Madrid Sosyal Danışmanlık ve Eğitim Kooperatifi Consultoria Social y Educativa S. Coop. ve Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'müzün ortaklığında yürütülmekte olan ve A.B. Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Women in Acîion (Kadın Harekatı) projesinin IV. Toplantısı 14-17.11.2013 tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılmıştır.
                                    Toplantı programı kapsamında ilk olarak 14.11.2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölüm Müdürü Saniye Gülser CORAT makamında ziyaret edilmiş ve Giresun Üniversitesi bünyesinde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşme yapılmıştır. Saniye Gülser CORAT; Giresun Üniversitesi Rektörü Aygün ATTAR'ı kadın çalışmalarına vermiş olduğu önemden dolayı takdir etmiştir.
                                    Vali Yardımcısı Yüksel ÇELİK, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa TOSUN, Kadın Konukevi Müdürü Safet ARIK, G.R.Ü. Dış İlişkiler Koordinatörü ve Tirebolu İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Şirin DİLLİ ile Sosyal Hizmet Uzmanı Cemal AKGÜN'den oluşan proje ekibi; 15.11.2013 tarihinde Fransa Senatosu Başkanı Jean- Pierre BEL himayelerinde Proje Koordinatörü Femmes 3000 Federasyonu tarafından Fransa Senatosunda düzenlenen akşam yemeğine Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Beliz CELASİN ile birlikte katılmışlardır. Yemekte, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamış en iyi uygulama sahibi kişi ve kurum temsilcilerine Femmes 3000 Federasyonu tarafından ödül verilmiştir.
                                     Proje kapsamında yapılan toplantılarda; projenin ortak ürünü olarak kadınları güçlendirmeye yönelik hazırlanacak olan rehberin içeriği ve ortaklar tarafından yapılacak çalışmalar görüşülmüştür. Rehberde; teorik çalışmaların yanı sıra saha çalışmaları da yer alacaktır. Saha çalışmalarında Müdürlüğümüz, Giresun'da şiddet mağduru kadınlar ve erkeklerin egemen olduğu sektörlerde çalışan kadınlarla yapılacak olan saha çalışması ve mülakatlar yer alacaktır. Giresun'da 5 şiddet mağduru 5 'de erkeklerin egemen olduğu işlerde çalışan toplam 10 kadınla mülakat yapılacak ve bu mülakatlar rehberde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Giresun'da şiddet mağduru kadınlar ziyaret edilecek, topluma yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek ve kadın alanında çalışan kurum ve STK'larla koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.
                                    Proje toplantılarına ve UNESCO ziyaretine Ulusal Ajans uzmanlarından Şule ÖZKAN ve Aslı TURKAÇ gözlemci olarak katılmışlar ve proje yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermişlerdir.
Projenin yerel faaliyetleri olarak Aile Danışma Merkezi tarafından 4.000 adet bastırılarak yayınlanan "Aile İçi Etkili İletişim ve Kadına Yönelik Şiddet" kitabı tüm kamu kuruluşları personeline ve STK'lara dağıtılmıştır. Şiddet mağduru kadınların ziyaretine başlanmış olup, kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme seminerleri planlanmıştır.