27 Aralık 2019, Cuma Merkez, Giresun-Türkiye

Sürekli İşçi Alımı Kesin Listenin Bildirilmesi ve Asil Adayların Belge Teslimi Duyurusu


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımına ilişkin Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış olup; Sürekli İşçi Alım Kurası 10.12.2019 tarihinde sonuçlanmıştır.   Evrak teslimini tamamlayan adaylar için 19 Aralık 2019 tarihlerinde İl Müdürlüğümüzde sözlü sınav yapılmıştır.Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen 4/D Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuçları 24.12.2019 tarihinde açıklanmıştır.

24.12.2019 tarihinde açıklanan listeye ait müracaatçıların itirazları için 24.12.2019-26.12.2019 tarihleri arasında itiraz hakkı tanınmıştır. İtirazlar Komisyonumuzca değerlendirilerek karara bağlanarak Kesin Sonuç Listesi ekte yayınlanmıştır.

Açıklanan listede ASİL olarak belirtilen kişilerin aşağıda belirtilen belgeleri 31.12.2019 tarihi saat 17.00'ye kadar Giresun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne elden teslim etmesi gerekmektedir.

Bu ilan İl Müdürlüğümüz İnternet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.