İl Müdür Yardımcılarımız




       

İl Müdür Yardımcılarımız

  

Recep DEMİR
  İl Müdür Yardımcısı

1960 doğumlu Giresun doğumludur.İlköğrenimi İstanbul’da,ortaokulunu ve lise öğrenimini Giresun’da,Üniversiteyi Konya Selçuk üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır.Evli ve 2 çocuk babasıdır. 1985 Yılında Giresun Yetiştirme Yurdunda Öğretmen olarak göreve başlamıştır.1997 Yılına kadar aynı kuruluşta görev yapmıştır.1997 Yılında aynı kuruluşun Müdürlüğüne atanmıştır.1998 Yılında Bitlis İlinde Çocuk Yuvası Müdürlüğünde Öğretmen olarak görev yapmıştır.1999 Yılında Ankara İli Ayaş İlçesinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Öğretmen olarak görev yapmıştır.2000 Yılından itibaren Giresun İl Müdürlüğünde Öğretmen, İl Müdür Vekili ve İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

 

Ali RESULOĞLU

          İl Müdür Yardımcısı        

1963 yılında Giresun'un Keşap ilçesinde doğdu.Öğrenimlerini sırayla Yolağzı köyü ilkokulu,Giresun İmamhatip lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı.Konya Seydişehir İmamhatip lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak memuriyete başladı.Trabzon'da İmamhatip lisesinde ve Tevfik Serdar Anadolu lisesinde öğretmenliğe devam etti.1993-1998 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirmesiyle Azerbaycan'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.2003-2010 yılları arasında Giresun Halk eğitim merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Ali RESULOĞLU,2010 yılında Öğretmen olarak Aile ve Sosyal Politikalar Giresun İl Müdürdüğüne geçti.2010 yılı Temmuz ayından bu yana İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

ERSEL CABA
 İl Müdür Yardımcısı 


           1975 yılında Giresun’da dünya gelmiş olup ilk, orta ve lise eğitimini de burada tamamlamıştır. 1995 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru olarak göreve başlamıştır. Hacettepe Sosyal Hizmetler Yüksek Okulunu bitirdikten sonra 2001 yılında SHÇEK’ e naklen geçmiştir. 2004 yılına kadar sosyal çalışmacı olarak görev yapan Ersel CABA, 2004-2009 yılları arasında vekaleten Çocuk Yuvası Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 2009 yılında görevde yükselme sınavı sonucu Batman’a atanmış ve burada Aile Danışma ve Toplum Merkezi Müdürlüğü yapmıştır. 2012 yılında Giresun Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü yapmış. Halen 2012 yılından itibaren İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.