24 Aralık 2019, Salı Gümüşhane, Türkiye

Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuç Listesi


Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuç Listesi

     Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımına ilişkin Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış olup; Sürekli İşçi Alım Kurası 10.12.2019 tarihinde sonuçlanmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuçları ekli listede yayınlanmıştır.

Adaylar, 26.12.2019 tarihi saat 17.00'ye kadar Gümüşhane Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne itiraz yapılabilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sözlü sınav sonuç listesi İçin aşağıdaki butona tıklayınız.