İl Müdürümüz
Zekai İNAN
İl Müdürü

02.01.1978 Afyonkarahisar doğumlu evli ve iki çocuk babasıdır. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Yükseköğrenime Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Yüksekokulunda başlamış, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamlamış halen Afyon Kocatepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji bölümü yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.

SHÇEK Uşak Yetiştirme Yurdunda Din Görevlisi olarak başlayan hizmetine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren kuruluşlarda idareci olarak devam etti. 2015 Ağustos ayında Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak atandığı görevini 2017 Kasım itibariyle Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili olarak devam görevlendirilmiştir. Daha sonra İl Müdürlüğü görevini 657 sayılı kanunun 86. maddesine göre vekaleten yürütmesi Bakanlık Makamının 03/10/2019 tarih ve 669 sayılı onayı ile Gümüşhane Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne uygun görülmüş olup görevine 10.10.2019 tarihinde Gümüşhane İlinde başlamıştır.