12 Aralık 2019, Perşembe

Sürekli İşçi Kura Sonuçları Asil ve Yedek Aday Listesi


2 sayılı  Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi kapsamında 22/05/2019 tarihli ve 2019/131 sayılı  Cumhurbaşkanı kararı  uyarınca Bakanlığımıza ihdas edilen 1000 işçi kadrosu için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Türkiye İş  Kurumu (İŞKUR) aracılığı  25.11.2019 - 29.11.2019 tarihleri arasında alınan başvurular  için 10.12.2019 tarihinde noter huzurunda kura çekim  işlemi yapılmıştır.  Sözlü sınava alınacak asil ve yedek adaylar için ilan numarasına göre sıralanmış  listeler yazımız ekinde yayımlanmıştır.

Gereğini rica ederim.


Duyuru'nun Dokümanları