17 Aralık 2019, Salı Antakya, Hatay

Sürekli İşçi Sözlü İlanı


2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 22/05/2019 tarihli ve 2019/131 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca Bakanlığımıza ihdas edilen 1000 işçi kadrosu için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında alınan başvurular için 10/12/2019 tarihinde noter huzurunda çekilen kurada dört (4) asil ve dört (4) yedek olarak belirlenen adayların başvuruları kabul edilmiş olup, üç (3) asil ve dört (4) yedek İl Müdürlüğümüze belge tesliminde bulunmuşlardır.

Evrak İnceleme Komisyonu tarafından yapılan incelemede belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen 2 asil, 1 yedek adayın ve belirlenen şartları taşımadığı tespit edilen 1 asil ve 3 yedek adayın isim listesi ekte sunulmuş olup, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı 19/12/2019 tarihinde saat 14:00’da İl Müdürlüğümüz 3. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.


Duyuru'nun Dokümanları