…
05 Mart 2019, Salı

2018 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Uluslararası Koruma Başvuru veya Statü Sahibi ve Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılara Sunulan Hizmetler" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.


2018 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Uluslararası Koruma Başvuru veya Statü Sahibi ve Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılara Sunulan Hizmetler" sürecinin izleme faaliyeti, 01.03.2019 tarihinde raporlanarak uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.