…
22 Kasım 2019, Cuma Merkez, Iğdır - Türkiye

İl Müdürümüz Adem SOYLU’nun “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” Mesajı


17 Aralık 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren ülkemizin de aralarında olduğu birçok ülkede günün anlam ve önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğuna dair inançla çalışmalarını çok geniş bir yelpazede, tüm tarafların kapsamlı işbirliğinde kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, 81 ilimizde eğitim ve farkındalık arttırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu arttırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

İl Müdürlüğümüz bünyesinde, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik kurulmuş olan Şiddet Önleme ve İzleme  Merkezi’mizde önleme ve izleme hizmetleri, şiddet mağduru, kalacak yeri olmayan ve can güvenliği tehdidi altında bulunan kadınlara ise çocuklarıyla birlikte kadın konuk evimizde barınma ve her türlü destek hizmetleri sunulmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi de ilgili diğer kurumlarla koordine edilerek yürütülmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde yer alan  tedbirler göz önünde bulundurularak, ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımları ile  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Iğdır Eylem Planı (2018-2021) hazırlanmıştır.  Ancak kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanılan sorunlar bölgeler ve iller arasında farklılıklar göstermektedir. Bu noktadan hareketle Bakanlığımızın söz konusu eylem planı ışığında; İlimizdeki kadına yönelik şiddet olgusundaki mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılması gereken faaliyetler sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantılarda ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını temenni ediyor, başta Iğdırlı kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızı saygı ile selamlıyorum.