Tarihçe
Iğdır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak 2828 kanunun 14. maddesi gereğince 1993 yılında Valilik Binasında hizmet vermeye başlamış olup; 2007 yılının sonunda Kültür Merkezi Binasına taşınmıştır. Müdürlüğümüz korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç çocuk, genç, engelli, yaşlı kişi aile ve gruplar ile sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan diğer bireylerin başvurularını incelemekte, değerlendirmekte ve gerkli işlemleri yapılmaktadır. 633 Sayılı KHK gereği (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapatılmıştır.
Aynı kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur.