…
05 Mart 2021, Cuma Ankara, Türkiye

Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği’nin Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi İş Birliği ile Düzenlenen 5. Uluslararası Biyosidal Kongresi Başladı.


Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği’nin Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 5. Uluslararası Biyosidal Kongresi başladı.

Kongrede konuşma yapan Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA; İş sağlığı güvenliği kültürünün ve ikliminin oluşması için bu etkinliklerin devamlığının sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

UZUNKAYA, biyosidal ürünlerin ve aktif maddelerinin üretimi, taşınması, kullanımı, depolanması ve bertarafına kadar tüm aşamalarda iş sağlığı ve güvenliği direktiflerine uyulmasının iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

7 Mart 2021 tarihine kadar çevrimiçi olarak devam edecek etkinlikte Genel Müdürlüğümüz tarafından pandemi döneminde yapılan faaliyetleri anlatmak üzere Dr. Bülent GEDİKLİ konuşmacı olarak yer alacaktır.