…
06 Ekim 2020, Salı Ankara, Türkiye

"İSG Buluşmaları" Kapsamında MAN TÜRKİYE A.Ş. Üst Düzey Yetkilileri ile Online Toplantı Gerçekleştirdik


Genel Müdürlüğümüzün Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile yaptığı “İSG Buluşmaları” programı kapsamında bu hafta MAN Türkiye A.Ş. Ankara Fabrikası yöneticileri ve çalışanları ile bir görüşme gerçekleştirdik.

MAN Türkiye A.Ş. Genel Müdürü Ufuk DOĞRUSÖZ; bu yıl yedincisini düzenledikleri iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısına Genel Müdürlüğü temsilen üst düzeyde  katılım sağlanması nedeniyle memnun kaldıklarını, iş sağlığı ve güvenliği konusunda firmalarının üstün gayret göstermeye çalıştıklarını, fabrikada görevli olan tüm İSG profesyonellerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde ortaya konulan kaza önleme odaklı yeni yaklaşımları benimsedikleri, özelikle İSG profesyonellerinin ortaya koyduğu ve adını tehlike avcılığı adını verdikleri uygulama ile kaza insidansını düşürmeye çalıştıklarını belirtti. 

Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA MAN Türkiye A.Ş.’nin ülkemizdeki köklü bir geçmişe sahip olduğunu, bu gerekçeyle kurumsallaşmış büyük işyerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kurulları artık gelenekselleşmiş durumda ve bu köklü geçmişin getirdiği tecrübe ile çok etkin şekilde işletildiklerine inandığını, gerek fabrikamızın üst düzey yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği konusunu sahiplenmesi, İSG profesyonellerinin, idari işlerden sorumlu personel ve çalışan temsilcilerimizin sunduğu katkıların değerli olduğunu,  aynı masa etrafında çalışma ortamına ilişkin sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmek konusunda müzakerelerde bulunulmasının önemine vurgu yaptı, özellikle karşı karşıya kalınan tehlike kaynaklarının yok edilmesi veya oluşacak riskin azaltılmasına ilişkin önerileriyle çalışan temsilcisinin, işyerinde yaptıkları saha ziyaretleriyle sağlık ve güvenliğin tesis edilmesinde rol üstlenen İSG Profesyonellerinin, tabii ki diğer kurul üyelerimizin sunacağı katkı ve en nihayetinde işverenimizin iradesi ile ortaya çıkan reçete doğrultusunda alınacak önlemler, işyerini İSG açısından arzulanan sıfır kaza hedefine yaklaştıracağını vurgulayarak sunulan brifing, işyerinin İSG istatistiklerine ilişkin veriler ve diğer işyerlerine örnek teşkil edecek iyi uygulamalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Toplantıda;  Man Türkiye A.Ş Genel Müdürü Sn. Ufuk DOĞRUSÖZ ve Genel Müdürümüzün konuşmalarının ardından Man Türkiye A.Ş. fabrika tanıtımı, MAN İSG istatistikleri, iş kazası önleme yaklaşımı, iyi uygulama örnekleri ve son olarak COVİD-19 sürecine ait bilgilendirme başlıklarının olduğu sunum gerçekleştirildi. Üst düzey yöneticilerin dışında, çalışanlar, çalışan temsilcileri, kısım müdürleri ve İSG profesyonellerinden oluşan toplan 65 kişilik bir katılımcı grubu toplantıya iştirak etti. Karşılıklı beklentilerin alınması ve değerlendirmenin ardından toplantı tamamlandı.