…
…
19 Ocak 2021, Salı Ankara, Türkiye

Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantıları ile Kamu Kurumlarında İSG’ye Yön Veriyoruz


Kamu kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasını güçlendirmek, kurum ve kuruluşlara yol göstermek, kurumlar arası uygulama birliği sağlamak ve ilgili tarafların görüşlerini almak üzere hayata geçirilmeye başlanan ve Genel Müdürlüğümüz Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile kamu kurumlarının İSG çalışmalarından sorumlu birimleri arasında gerçekleştirilen Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantıları ile Kamu İSG Ailesi oluşturma çalışmalarımıza hız kazandırdık.

Kamu kurum ve kuruluşlarının iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda tüm taraflara örnek olmaları, birlik içinde çalışmaları ve uygulamaların sürekli iyileştirilmesi için işbirliği ve iletişim ağı kurularak Genel Müdürlüğümüz ve kurumların bilgi birikimlerini paylaşmak üzere “Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği Ailesi” oluşturmaktayız.

Bu Aile’nin oluşmasına ve büyümesine destek olmak üzere Eylül ayında Genel Müdürlük olarak başladığımız kurumlar ile karşılıklı görüşme yapılarak istişarelerde bulunmayı hedefleyen toplantılara 2021 yılında da devam etmekteyiz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının planlanması amacıyla belirlenen modellemenin uygulanması ve İSG faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için Genel Müdürlüğümüzce önerilerin aktarıldığı bu toplantılarda, özellikle kurumların İSG modellemesi, İSG ile ilgili mevzuat yükümlülükleri ve bu konuda yürüttükleri çalışmalar, İSG’nin yürütümü sırasında karşılaştıkları sorunlar, İSG ile ilgili soru ve önerileri istişare ettik.

2020 yılı içinde düzenlenen istişare toplantılarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Ankara Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere toplam 16 adet kamu kurumuyla görüşme yaptık.

2021 yılında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile taşra teşkilatlarına da ulaşacak şekilde yaygınlaştırılması planlanan istişare toplantıları Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisinin oluşturulmasında da önemli bir gelişme olarak görülmektedir.