…
26 Şubat 2021, Cuma Ankara, Türkiye

Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantılarının Yirmi Beşincisini Gerçekleştirdik


Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantılarının Yirmi Beşincisini Gerçekleştirdik

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin önemli yapı taşlarından olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını ele aldık.

Kamu kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasını güçlendirmek, Kamu İSG Ailesini ve Kamu İSG Platformunu oluşturmak üzere Genel Müdürlüğümüz Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile kamu kurumlarının İSG çalışmalarından sorumlu birimleri arasında gerçekleştirilen Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantıları hızla devam etmektedir.

Bu amaçla, Genel Müdürlüğümüz ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün katılımı ile kamu istişare toplantılarının 25’incisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının planlanması amacıyla belirlenen modellemenin ve İSG faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için Genel Müdürlüğümüzce önerilerin aktarıldığı toplantıda, İSG ile ilgili mevzuat yükümlülükleri ve İSG’nin yürütümü sırasında karşılaşılan problemleri, İSG ile ilgili soru ve önerileri istişare ettik.

İş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veren kurumun ilgili birimince aktarılan bilgiler ışığında, kurumun hem Genel Müdürlük merkez hem de tüm işletmelerinde İSG konusunda kanuni yükümlülükleri yerine getirmek üzere sistemli olarak çalıştığını, İSG kurullarının aktif çalışması ile uygulamalara yön verildiğini, risk değerlendirmesi, acil durumlara hazırlık gibi çalışmalarla da sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetlerin hayata geçirildiğini memnuniyetle öğrendik.

Kamu kurumları arasında iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanından kurumların örnek olmalarının sağlanması hususunda temenniler ile tamamlanan toplantı Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisinin oluşturulmasında önemli bir gelişme olarak görülmektedir.