…
09 Ekim 2020, Cuma Ankara, Türkiye

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarının Geliştirilerek Sürdürülebilir Bir İSG Yönetim Modeli Anlayışının Hakim Kılınması Konusunda İşbirliği Yapılması Amacıyla Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) ile Toplantı Gerçekleştirdik.


Madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir işbirliğinin ilk adımı, Maden İşverenleri Sanayii Sendikası (MASİS) Yönetimi Kurulu Üyeleri ile online olarak yapılan toplantıda atılmıştır.

MASİS Yönetim Kurulu Başkanı Naci İLCİ ile Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA ‘nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda iki kurumun arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulanmıştır. Özellikle madencilik sektörüne yönelik teknik odak grupların oluşturularak geliştirilmesi gereken alanlara yönelik rehberler ve eğitim materyalleri gibi yayınların ortaya çıkarılmasının önemi vurgulamıştır. Bu kapsamda MİSGEP projesi yönlendirme komitesi üyesi de olan MASİS’in projeye ve madencilik sektöründe İSG’ye dair verdiği desteklerin sektör için önemi belirtilmiştir.

MASİS tarafından da İSGGM’nin İSG konusunda rehberlik ve işbirliği misyonunu çok iyi taşıyan bir kamu kurumu olduğu vurgulanmıştır. Böyle bir teknik çalışma ile güzel bir sinerji oluşacağı ifade edilerek karşılıklı bilgi ve birikimlerin aktarılarak işverenlere ve çalışanlara İSG farkındalığının artırılmasına büyük katkılar sağlayacağı ifade edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz uzmanları tarafından MİSGEP kapsamında bir Finansal Destek ve Rehberlik Programını yürütmekte olduğumuz nihai amacın güvenli madencilik ile işyerlerimizin üretiminin artması ve ülkemize kazanç sağlanmak oluğu bu kapsamda belirlenecek 70 yeraltı kömür veya yeraltı metal madeni işyerlerine yaklaşık iki yıl boyunca 80.000 €’ya varan hibe destekleri ve İSG alanında ücretsiz teknik rehberlik sağlanacağı tüm yönetim kurulu üyelerine duyurulmuştur.

Verimli gerçekleştirilen toplantıda MASİS Yönetim Kurulu Üyelerinin görüş ve temennileri alındıktan sonra önümüzdeki süreçte teknik konularda çalışmaların başlatılması kararlaştırmış olup, hazırlanacak takvim doğrultusunda maden işletmelerinde sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının sürdürülebilir olması amacı ile Genel Müdürlüğümüz ve MASİS tarafından oluşturulacak sektörden uzmanlar ile bir çalışma grubu kurulmasına karar verilmiştir.