…
…
30 Mart 2021, Salı Ankara, Türkiye

Okulöncesi Çağdaki Tüm Çocuklarımıza Sağlıklı ve Güvenli Yaşama Bilincini Kazandırıyoruz.


Okulöncesi Çağdaki Tüm Çocuklarımıza Sağlıklı ve Güvenli Yaşama Bilincini Kazandırıyoruz 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitime Entegrasyonu Protokolü” kapsamındaki faaliyetlerimiz devam ediyor.

Milli Eğitim müfredatımıza iş sağlığı ve güvenliği kavramlarının entegrasyonu, tüm okullarda sağlık ve güvenlik öğrenci kulüplerinin kurulması ile iş sağlığı ve güvenliği köşelerinin oluşturulması, 4-10 Mayıs tarihleri arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası”nın kutlanması, ülkemizdeki tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına bilgilendirici mahiyette afiş gönderilmesi ve 1000’den fazla meslek lisesine “KKD Tanıtım ve Eğitim Seti” ulaştırılması faaliyetlerini son beş yılda tamamladık. Bu faaliyetler sayesinde 15 milyondan fazla öğrencimizde iş sağlığı ve güvenli kavramlarına ilişkin bir temel oluşmasını sağladık.

Tüm bu faaliyetlerden sonra, okulöncesi çağdaki çocuklarımızda sağlık ve güvenlik bilincinin yerleşmesi konusunu da ihmal etmiyoruz. Bu amaçla, 30 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün tüm ilgili birimlerinin katılımıyla okulöncesi çağdaki çocuklarımıza İSG temelli oyun kutusu olarak dağıtılacak olan “Sağlık ve Güvenlik Kutusu”nun içeriğine yönelik ilk çalıştayı gerçekleştirdik.

Çalıştayda, pilot uygulamanın planlanması, çalışma gruplarının kurulması, “Sağlık ve Güvenlik Kutusu”nun içeriğinde yer alacak oyunlara karar verilmesi ve tüm aşamalarda Genel Müdürlüğümüzce yaygın olarak kullanılan “Güven Usta” karakterine sıklıkla yer verilmesine yönelik kararlar alındı.

Bu yıl, aynı birimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmalarda “Sağlık ve Güvenlik Kutusu”nun hazırlayarak en az 15 okulda pilot uygulama gerçekleştirilecek. Sürecin devamında pilot uygulama sonuçlarına göre tasarım faaliyetlerini sonuçlandırarak 2022 yılı içerisinde ülkemizdeki tüm okulöncesi çağdaki çocuklarımıza ulaşmayı hedef olarak belirledik.