…
…
30 Kasım 2020, Pazartesi Ankara, Türkiye

MİSGEP ‘in 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısını Online Platformda Gerçekleştirdik


Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesinin 2. Yönlendirme Komitesi toplantısını 30 Kasım 2020 tarihinde COVID 19 pandemisi önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirdik.

Toplantıya projenin faydalanıcı kurumu, sözleşme makamı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA; yürütmekte olduğumuz projenin başta madencilik sektörü olmak üzere çok tehlikeli diğer sektörlerdeki tüm paydaşlarımıza iş sağlığı ve güvenliği yönünden katma değer katacağını,  güvenli madencilik uygulamalarını ortaya koyacağını, iş sağlığı ve güvenliği yönünden elde edilecek olan tüm çıktılarının sürdürülebilir ve güvenli madenciliğe büyük katkı sunacağına ifade etti. AB Mali Yardımlar Daire Başkanı Sayın Süreyya ERKAN ise, pandeminin olumsuz etkilerinin bütün projelere yansıdığını belirtti. Pandemi etkilerini azaltmak için Başkanlık olarak özel çaba gösterdiklerini, “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)”nin sahanın ihtiyacı olan önemli bir proje olduğunu ifade etti. Toplantıda; AB Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner DEMİR ise, sahaya ciddi manada katkı sunacak olan projenin, pandemi sürecinin daha uzun sürmemesi temennisiyle aktivitelerin başlayıp saha çalışmalarına kısa sürede başlanması yönündeki temennilerini iletti.

MİSGEP’in teknik yardım bileşen kapsamında projenin ikinci 6 aylık döneminde yapılanlar hakkında Takım Lideri Gökhan GÜLER Beyin bilgi vermesini müteakiben AÇSHB Uzmanları Ayşegül Altınok ve Funda Özçelik’ te MİSGEP’in diğer bileşenleri olan Hibe ile Finansal Destek ve Rehberlik Programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Paydaş kurum temsilcilerinin sorularının cevaplandırılmasının ardından toplantı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ ’ın kapanış konuşması ile sona erdi.