…
09 Ekim 2020, Cuma Ankara, Türkiye

Sekretaryasını Yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OIC-OSHNET) 4. Toplantısı’nı Gerçekleştirdik.


İSGGM ve SESRIC’in ev sahipliğinde yürütülen OIC-OSHNET 4. Toplantısını 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde İİT üyesi 40 ülkenin İSG Yetkilileri, OIC-OSHNET Ulusal Odak Noktaları ve ilgili İİT Kurumların üst düzey temsilcileri 12:00-15:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

Sekretaryasını Yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OIC-OSHNET) 4. Toplantısı İİT İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OIC-OSHNET), İSG alanında İİT Üye Devletleri arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması için daha yakın işbirliği kurmak amacıyla 2011 yılında başlatılmıştır.  Ağın kurulduğu günden bu yana “Ağ Sekretaryası” görevini üstlenen Genel Müdürlüğümüz, OIC-OSHNET faaliyetlerinin oluşturulması ve uygulanması konusunda İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

10.Uluslararası İSG Kongresi’nde gerçekleştirilmesi planlanan ve pandemi nedeniyle iptal olan toplantıyı 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde 12:00-15:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak düzenledik. İSGGM ve SESRIC’in ev sahipliği yaptığı toplantıya İİT üyesi 40 ülkenin İSG Yetkilileri, OIC-OSHNET Ulusal Odak Noktaları ve ilgili İİT Kurumların üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantı’nın ilk günü, Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA ve SESRIC Genel Direktörü Nebil DABUR’un açılış konuşmalarıyla başladı. SESRIC kıdemli araştırmacısı Kemal BAĞCI’nın İSG’nin İİT 2025 İşgücü Piyasası Stratejisinin Uygulanmasındaki Rolü hakkındaki sunumunun ardından ülkemiz adına İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT; OIC-OSHNET 3. Toplantısından bu yana gerçekleşen faaliyetlere dair ilerleme raporu sunumunu yaptı. Son olarak SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Departmanı Sorumlusu Onur ÇAĞLAR’ın moderatörlüğünde, OIC-OSHNET Çalışma Usulleri üye ülkelerle paylaşılıp, ülkelerin yorumları alındı.

Toplantının ikinci gününde, İİT Üye Ülkelerinin İSG alanında ihtiyaçları değerlendirilip, OIC-OSHNET 2021-2022 Çalışma Planı müzakere edildi. Sonuç Bildirgesi’nin okunmasına müteakiben karşılıklı temenniler iletildi. Toplantıda alınacak kararların ağ faaliyetlerini daha etkili ve sistematik hale getireceği belirtilerek, tüm üye ülkeleri için güçlü işbirliği vurgusu yapıldı.