…
…
23 Ocak 2021, Cumartesi Ankara, Türkiye

“Yargıtay Kararları Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Paneli” ni Rekor Katılımla Gerçekleştirdik.


Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Yargıtay Üyelerimiz ile akademisyenlerimizin panelist olarak katılım sağladıkları çevrimiçi etkinliğimiz, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal BAHÇIVAN ve Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA’nın açılış konuşmaları ile başladı.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal BAHÇIVAN yaptığı açılış konuşmasında; istihdamın olduğu her yerde, çalışma barışının olmazsa olmazı olan iş sağlığı ve güvenliğinin titizlikle üstünde durulması gerektiğini ve İstanbul Sanayi Odası olarak iş sağlığı ve güvenliğine özellikle hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Sayın Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA yaptığı açılış konuşmasında; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu temel prensipleri ile İSG profesyonelleri ve işverenlerin görev ve sorumluluklarına değindi. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği farkındalık çalışmalarının hız kazandığını belirten UZUNKAYA, İSG profesyonellerimizin bu yeni yaklaşımda uzmanlıklarının gereği olarak işverene rehberlik etme görevi nedeniyle yargı karşısında mağduriyet yaşamaması, alandaki belirsizliklerin giderilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm ülkede yerleşmesi için yapılan iş birliklerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi Başkan V. Mesut BALCI’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Yargıtay 12 nci Ceza Dairesi Üyesi Sinan SEZER, Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet YENER, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent AKIN ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ konuşma yaptılar.

Yargıtay 12 nci Ceza Dairesi Üyesi Sinan SEZER yaptığı konuşmada; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İSG profesyonellerinin görevli oldukları işyerlerinde tespit ettikleri kazaya sebebiyet verecek hususları işverene yazılı olarak bildirmeleri halinde cezai yönden sorumlu olmayacaklarını, bildirimde bulunulmamışsa cezai yönden İSG profesyonellerinin de sorumluluğundan bahsedilebileceğini belirtti.

Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet YENER konuşmasında; Cezai yönden farklı olarak; işveren vekili veya yetki verilen kişinin cezai kusurunun olmaması durumunda yargılamada çalışanı istihdam edenin hukuki anlamda sorumlu olacağını,

Zarar verici olayda, işverenin sorumluluğunda taraflar arasındaki iş ilişkisinin belirlenmesi (istisna akdi, hizmet akdi vb.) yani çalışanın işverenin emir ve talimatı doğrultusunda işi gerçekleştirip gerçekleştiremediği hususunun dikkate alındığını,

İş ilişkisinde bağımlılık unsuruna bakılacağını ayrıca fiile ve kazaya ilişkin hallerin incelendiğini, iş görme edimi esnasında gerçekleşen zarar verici olayın çalışanın bünyesel faktörleri nedeniyle (kalp krizi vb.) gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıldığını,

İntihar vakasının işyerinde gerçekleşmesi halinde 5510 sayılı Kanun çerçevesinde vakanın iş kazası tanımı içinde yer almasına karşın işverenin kusursuz sorumluluğundan bahsedilebileceğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Levent AKIN konuşmasında; İş kazasına birden fazla kişinin sebebiyet vermesi halinde müştereken ve müteselsilen sorumluluğun devreye gireceğini, sorumluluğu bulunanlarda da kusurun ağırlığına ve tehlikenin durumuna göre değerlendirmenin müteselsilen dağıtılabileceğini,

Gerçekleşen olayda zarar görenin tazmini karşılandıktan sonra asıl işveren alt işveren ilişkisinde tehlike sorumluluğu dikkate alınarak karar verildiğini, asıl işveren sorumluluğunun daha fazla ön plana çıkmakta olduğunu belirtti.

Genel Müdür Yardımcımız Furkan YILDIZ konuşmasında; “Yaptığımız istatistik çalışmalarında görülmektedir ki, iş sağlığı ve güvenliği anlamında yapılan yatırımlar orta ve uzun vadede işyerinin verimliliğinin ve karlılığının artmasını sağlamaktadır.” dedi. 8 yıllık süreçte müstakil iş sağlığı ve güvenliği uygulaması bulunan ülkemizle benzeri ölçekteki birçok ülkenin kat ettiği mesafeyi kısa sürede katetmiş olduğumuz belirten YILDIZ, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kurgusunda ve ruhunda, yapılacak tüm çalışmalara bizatihi işverenin dâhil edilmesinin ne denli önemli olduğunu vurguladı.

“Panelin tamamına https://youtu.be/tRofDsKLdTA adresinden ulaşabilirsiniz.”