Devam Eden Ulusal Projeler
İSG-KATİP Geliştirme(Yetkilendirme D.B. - 2017/2020)

  • Amaç : İSG-KATİP; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda kayıtlarının oluşturulmasını, takip ve kontrolünün yapılmasını sağlayan yazılım sistemi olarak kurulmuştur. Bu kapsamda sistem üzerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık. Sigortası Kanunu’nun 4A kapsamında kişiler yer almakta olup, 4C kapsamında yer alan Kamu kurum ve kuruluşları sistem üzerinde yer almamaktadır. Bu doğrultuda İSG-KATİP üzerinden Kamu kurum ve kuruluşlarının İSG profesyoneli görevlendirme ve sözleşme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri ile 10’dan az çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işveren veya vekilinin İSG hizmetlerini üstlenebilmesi ve işyeri hekimi bilgilerinin SGK veri tabanı ile entegrasyonun sağlanabilmesi için yazılım altyapısında değişiklik yapılması zarureti hasıl olmuştur.

 

Güven Usta Karavanı(Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon D.B.- 2016/2019)

  • Amaç : Okulöncesi ve ilköğretim öğrencisi çocukların iş sağlığı, iş güvenliği, meslek seçiminin önemi konularında çalışma hayatına ilişkin bilinç düzeylerini arttırmak.