03 Haziran 2020, Çarşamba

Belge Yenileme Başvuruları ile İlgili Duyuru


İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik Kapsamında yeterlik belgesi süresi 11.03.2020 tarihinden sonra dolmuş veya dolacak olup belge yenileme işlemi için duyuru tarihi itibariyle başvuruda bulunmuş olan laboratuvarların belge yenileme işlemlerinin tamamlanamaması durumunda bu laboratuvarların 01.09.2020 tarihine kadar mevcut yeterlik belgeleri ile iş hijyeni ölçüm test ve analizlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca yoktur.