…
…
26 Haziran 2019, Çarşamba

İşyeri Hekimleri için Ergonomiye Giriş Eğitimi Düzenlendi


İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM)  ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde  işyeri hekimleri için ergonomiye giriş eğitimi düzenlendi.

İşyeri hekimlerinin ergonomi konusunda (mevzuattan kaynaklanan) sorumluluk alanının gözden geçirilmesi, ergonomi kapsamındaki iş sağlığı etkinliklerine yönelik önerilerin paylaşılması ve bu konuda disiplinler arası işbirliğinin tarif edilmesi amacıyla Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İSGÜM işbirliğinde, güncel mevzuat, ulusal ve uluslar arası kaynaklar ve sektörel deneyimlerden yararlanılarak geliştirilen “İşyeri Hekimleri için Ergonomiye Giriş” eğitimi, 20 işyeri hekimine  26 Haziran 2019 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Ayhan ÖZŞAHİN tarafından İSGÜM’ de verildi.

Eğitim Konu Başlıkları:

  • Ergonomide Temel Kavramlar, Tarihsel Gelişim
  • Ergonomik Riskler ve İnsana Etkisi
  • Mevzuatta Ergonomi
  • İş Sağlığı Faaliyetlerinde Ergonomi
  • Yaşamda ve Çalışma Ortamında Ergonomik Risklerin Kontrolü
  • Ergonomik Risk Analizlerinin iş sağlığı hizmetlerinde değerlendirilmesi