…
…
…
25 Temmuz 2019, Perşembe

Tozla Mücadele Komisyonu’nun İlk Toplantısı Gerçekleştirildi


Tozla Mücadele Yönetmeliği gereğince  yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu toplantısı 25 Temmuz 2019 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği  Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ başkanlığında gerçekleştirildi.

Sekreterya hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülen toplantıya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun temsilcileri katıldı.

Toplantıda Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı’nın pnömokonyozla uyumlu akciğer grafisinin tek başına maluliyet kriteri olarak göz önüne alınmaması maddesi ile ilgili çalışmalar, seramik sektöründe yer alan sivil toplum kuruluşları ile yürütülen çalışmalar, Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit, Bildirim ve İzleme Sistemi (UPTATBİS) Projesi kapsamındaki çalışmalar ve Eylem Planı gereğince yürütülen Tozla Mücadele Yönetmeliği revizyon çalışmaları ile ilgili sunumlar yapıldı. Sonrasında Komisyon üyelerine söz verilerek çalışmalar hakkında bilgi alındı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda Tozla Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın Tozla Mücadele Komisyonu üyesi olan kurumlar ile paylaşılarak görüşlerin alınmasına, Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit ve Bildirim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen pnömokonyoz veri setlerinin hazırlanması çalışmalarının tamamlanmasına, Yeraltı ve Yerüstü Kömür İşletmelerinde Tozla Mücadele Rehberi çalışmalarının tamamlanarak bir sonraki toplantıda komisyona sunulmasına karar verildi.