04 Eylül 2018, Salı

Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri


7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3 üncü, 11 inci ve 12 nci maddeleri ile zorunlu arabuluculuk müessesesi uygulamaya girmiştir.
2 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin, "İdarenin Temsili" başlıklı 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında bulunmaktadır.

Isparta  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Adres    : Piri Mehmet Mahallesi 107. Cadde No:23 Merkez / ISPARTA
e-­Posta : isparta@ailevecalisma.gov.tr

Telefon: +90 (246) 223 49 40
              +90 (246) 223 79 49

Faks      : +90 (246) 223 57 43